UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Učitelji matematike, fizike in zgodovine,

ne spreglejte novih samostojnih delovnih zvezkov: Matematika 6, Fizika 8 in Zgodovina 6. V maju izideta tudi učbenika za Matematiko 6 in Zgodovino 6. Pripravljena bosta podobno kot  SDZ-ja (le da se vanju ne bo pisalo).

Za učitelje na www.ucimte.com
- interaktivne različice SDZ-jev, 
- predlogi letnih in dnevnih učnih priprav, 
- rešitve nalog,
- dodatne naloge,
- video posnetki ...

Za učence in učitelje na www.ucimse.com
- interaktivne naloge (koda se nahaja na notranji platnici posameznega SDZ-ja)


Matematika 6 (učbenik in/ali samostojni delovni zvezek v 2. delih)

Avtorji: dr. Lucija Željko, Andreja Verbinc, Mitja Vatovec
Recenzentki: dr. Marina Rugelj, Antonija Peteh

Ilustracije: Matej de Cecco
Tehnične risbe: Dejan Vatovec

Matematika 6,
samostojni delovni zvezek, 1. del

(z dodano kodo do interaktivnih nalog
na www.ucimse.com)

Matematika 6,
samostojni delovni zvezek, 2. del

Matematika 6, SDZ, 1. del

Prelistaj me
EAN: 9789610143482

Matematika 6, sdz, 2. del

Prelistaj me
EAN: 9789610143499

Cena: 8,40 EUR/izv

Cena: 8,40 EUR/izv

Nakup (EMKA)

Nakup (EMKA)

V potrjevanju: Matematika 6, učbenik (izid: oktober 2016)


Fizika 8 (samostojni delovni zvezek s poskusi in s pripomočki za v razred)

Avtorja: Sašo Žigon, Matjaž Pintarič
Recenzenta: dr. Jurij Bajc, Andreja Jagodic

Ilustracije: Matej de Cecco

Fizika 8, samostojni delovni zvezek s poskusi
(z dodano kodo do interaktivnih nalog na www.ucimse.com)

fizika 8, sdz s poskusi

Prelistaj me
EAN 9789610143512

Cena: 12,90 EUR/izv
Nakup (EMKA)

Uporabniki SDZ-ja Fizika 8 prejmete brezplačno
- škatle s pripomočki za izvajanje poskusov iz SDZ-ja in dodatnih poskusov s portala (1 škatla na klop)


Zgodovina 6 (učbenik in/ali samostojni delovni zvezek)

Avtorice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi
Recenzenta: dr. Rok Stergar, Irena Hočevar

Vsebinska zasnova stripov in besedilo: Žiga X. Gombač
Ilustracije: Ivan Mitrevski 

Zgodovina 6, samostojni delovni zvezek
(z dodano kodo do interaktivnih nalog na www.ucimse.com

Zgodovina 6

Prelistaj me
EAN 9789610143543

Cena: 11,90 EUR/izv
Nakup (EMKA)

Zgodovina 6, učbenik  - Nakup (EMKA)
Sklep št. 613-2/2016/64 z dne 23.6.2016

Želite brezplačne ogledne izvode? Sporočite nam kdaj vam jih lahko prinesemo in vam sočasno gradivo (tiskano in interaktivno) še predstavimo. Pišite: marija.lampret@mkz.si

 

Nazaj na prvo stran