UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Učitelji matematike, fizike in zgodovine,

ne spreglejte novih učnih gradiv za matematiko, fiziko in zgodovino, ki so se že dobro uveljavila pri vas učiteljih v šolskem letu 2015/16. Za novo šolsko leto smo pripravili logično nadaljevanje v višje razrede, pri fiziki pa že zaključili vertikalo z izidom samostojnega delovnega zvezka Fizika 9.

Za učitelje na www.ucimte.com
- interaktivne različice SDZ-jev, 
- predlogi letnih in dnevnih učnih priprav, 
- rešitve nalog,
- dodatne naloge,
- video posnetki ...

Za učence in učitelje na www.ucimse.com
- interaktivne naloge (koda se nahaja na notranji platnici posameznega SDZ-ja)


MATEMATIKA

Avtorji: dr. Lucija Željko, Andreja Verbinc, Mitja Vatovec
Recenzentki: dr. Marina Rugelj, Antonija Peteh

Ilustracije: Matej de Cecco
Tehnične risbe: Dejan Vatovec

6. razred
Matematika 6, samostojni delovni zvezek, 1. del (s kodo www.ucimse.com)
Matematika 6, samostojni delovni zvezek, 2. del
Matematika 6, učbenik

7. razred
Matematika 7, samostojni delovni zvezek, 1. del (s kodo www.ucimse.com)
Matematika 7, samostojni delovni zvezek, 2. del


FIZIKA

Avtorja: Sašo Žigon, Matjaž Pintarič
Recenzenta: dr. Jurij Bajc, Andreja Jagodic

Ilustracije: Matej de Cecco

8. razred
Fizika 8, samostojni delovni zvezek s poskusi (z dodano kodo www.ucimse.com)

9. razred
Fizika 9, samostojni delovni zvezek s poskusi (z dodano kodo www.ucimse.com)

Uporabniki SDZ-ja Fizika 8 in Fizika 9 prejmete brezplačno
- škatle s pripomočki za izvajanje poskusov iz SDZ-ja in dodatnih poskusov s portala (1 škatla na klop)


ZGODOVINA

Avtorice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi
Recenzenta: dr. Rok Stergar, Irena Hočevar

Vsebinska zasnova stripov in besedilo: Žiga X. Gombač
Ilustracije: Ivan Mitrevski 

6. razred
Zgodovina 6, samostojni delovni zvezek (s kodo www.ucimse.com)
Zgodovina 6, učbenik

7. razred
Zgodovina 7, samostojni delovni zvezek (s kodo www.ucimse.com)

Želite brezplačne ogledne izvode? Sporočite nam kdaj vam jih lahko prinesemo in vam sočasno gradivo (tiskano in interaktivno) še predstavimo. Pišite: marija.lampret@mkz.si

 

Nazaj na prvo stran