UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Pregled potrjenih učbenikov in učbenikov v potrjevanju založbe Mladinska knjiga po posodobljenem učnem načrtu za OSNOVNO ŠOLO, opremljeno z letnico izdaje oziroma zadnje prenove.

Slovenščina - Književnost
Slovenščina - Jezik
Glasbena umetnost
Domovinska in državljanska kultura in etika
Geografija
Zgodovina
Matematika
Družba
Naravoslovje in tehnika
Likovna umetnost
Gospodinjstvo
Spoznavanje okolja


SLOVENŠČINA – KNJIŽEVNOST

Berilo 1, Kdo bo z nami šel v gozdiček? (9789610107408)
– 17,40 EUR/izvod, izid: 2009

Berilo 2, Kdo bo z nami šel v gozdiček? (9789610113218)
– 16,95 EUR/izvod – izid: 2010

Berilo 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček? (9789610113225)
– 18,90 EUR/izvod - izid: 2011

Berilo 4, Razširi roke (9789610108320)
– 17,90 EUR/izvod – izid: 2010

Berilo 5, Na krilih besed (9789610135661)
– 17,90 EUR/izvod – prenovljeno: 2015

Berilo 6, Kdo se skriva v ogledalu? (9789610106593)
– 17,40 EUR/izvod – prenovljeno: 2015

Berilo 7, Sreča se mi v pesmi smeje (9789610108313)
– 17,90 EUR/izvod – prenovljeno: 2010

Berilo 8, Dober dan, življenje (9788611158983)
– 17,90 EUR/izvod – prenovljeno: 2015

Berilo 9, Skrivno življenje besed (9789610125280)
– 17,90 EUR/izvod – prenovljeno: 2012

SLOVENŠČINA – JEZIK

Slovenščina 4, učbenik (9789610153481)
– 14,90 EUR/izvod – izid: april 2019

Slovenščina 5, učbenik (9789610153511)
– 14,90 EUR/izvod – izid: april 2019

Slovenščina 6, učbenik (9789610139591)
– 16,50 EUR/izvod – izid: 2016

Slovenščina 7, učbenik (9789610108085)
– 14,90 EUR/izvod – izid: 2011

Slovenščina 8, učbenik (9789610132011)
– 14,90 EUR/izvod – izid: 2015

Slovenščina 9, učbenik (9789610132028)
– 14,90 EUR/izvod – izid: 2015

GLASBENA UMETNOST

Glasba 1, učbenik (9789610107972)
– 11,90 EUR/izv – izid: 2009

Glasba 2, učbenik (9789610107989)
– 11,90 EUR/izv – izid: 2009

Glasba 3, učbenik (9789610107996)
– 11,90 EUR/izv – izid: 2009

Glasba 4, učbenik (9789610123897)
– 18,40 EUR/izv – izid: 2014

Glasba 5, učbenik (9789610123767)
– 18,90 EUR/izv – izid: 2014

Glasba 6, učbenik (9789610123903)
– 18,40 EUR/izv – izid: 2013

Glasbena umetnost 6, učbenik (9789610144717)
Sklep o potrditvi št. 613-2/2017/42 (183. seja, 20. 4. 2017)
- 17,40 EUR/izv - izid: 2017

Glasba 7, učbenik s CD-ji – (9789610131977)
– 17,40 EUR/izvod – izid: 2015

Glasba 8, učbenik s CD-ji – (9789610131984)
– 17,40 EUR/izvod – izid: 2015

Glasba 9, učbenik s CD-ji – (9789610125211)
– 17,40 EUR/izvod – izid: 2015

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Domovinska in državljanska kultura in etika 7, učbenik (9789610122036)
– 12,90 EUR/izvod – prenovljeno: 2015

Domovinska in državljanska kultura in etika 8, učbenik (9789610122043)
– 12,90 EUR/izvod – prenovljeno: 2016

GEOGRAFIJA

Geografija 6, učbenik (9789610116998)
– 14,90 EUR/izvod – izid: 2011

Geografija 7, učbenik (9789610132479)
– 12,90 EUR/izvod – izid: 2015

Geografija 8, učbenik (9789610131991)
– 12,90 EUR/izvod – izid: 2015

Geografija 9, učbenik (9789610139607)
– 14,90 EUR/izvod – izid: 2016

ZGODOVINA

Zgodovina 6, učbenik (9789610143932)
– 14,90 EUR/izvod - izid: 2016

Zgodovina 7, učbenik (9789610153436)
– 14,90 EUR/izvod - izid: april 2019

Zgodovina 8, učbenik (9789610153443)
– 14,90 EUR/izv - izid: april 2019

MATEMATIKA 

Matematika 4, učbenik (9789610143826)
– 18,90 EUR/izvod - izid: 2016

Matematika 5, učbenik (9789610143833)
– 18,90 EUR/izvod - izid: 2016

Matematika 6, učbenik (9789610143550)
– 18,90 EUR/izvod - izid: 2016

Matematika 7, učbenik (9789610153405)
– 18,90 EUR/izvod - izid: april 2019

DRUŽBA

Družba 4, učbenik (9789610143772)
– 14,95 EUR/izvod - izid: 2016

Družba 5, učbenik (9789610143789)
– 14,95 EUR/izvod; izid: 2016

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Naravoslovje in tehnika 4, učbenik (9789610143864)
– 14,90 EUR/izvod – izid: 2016

Naravoslovje in tehnika 5, učbenik (9789610143871)
– 14,90 EUR/izvod – izid: 2016

LIKOVNA UMETNOST

Likovna vzgoja 4, učbenik (9789610107279)
– 13,90 EUR/izv – izid: 2009

Likovna vzgoja 5, učbenik (9789610107286)
– 13,90 EUR/izv – izid: 2009

Likovna vzgoja 6, učbenik (9789610107293)
– 13,90 EUR/izv – izid: 2010

Likovna umetnost 9, učbenik (9789610153849)
– 14,90 EUR7izv - izid: april 2019

GOSPODINJSTVO

Gospodinjstvo 5, učbenik (9789610107316)
– 11,90 EUR/izv – izid: 2009

Gospodinjstvo 6, učbenik (9789610107323)
– 11,90 EUR/izv – izid: 2009

SPOZNAVANJE OKOLJA

Dotik okolja 1, učbenik (9789610108047)
– 14,90 EUR/izv – prenovljeno: 2009

Dotik okolja 2, učbenik (9789610108054)
– 14,90 EUR/izv – prenovljeno: 2010

Spoznavanje okolja 2, učbenik (9789610150220)
- 13,90 EUR/izv - novo: 2018

Dotik okolja 3, učbenik (9789610106257)
– 14,90 EUR/izv – prenovljeno: 2013
Opomba: Razprodano

Spoznavanje okolja 3, učbenik (9789610147169)
Sklep o potrditvi št.: 613-2/2017/51
- 13,90 EUR/izv - izid: 2017

Vse zgoraj navedene cene vsebujejo 9,5% DDV.

Učna gradiva so podprta z dodatnimi gradivi za učitelje, ki so brezplačno dostopna, le z registracijo na portal za učitelje, www.ucimte.com. Učenci, ki uporabljajo samostojne delovne zvezke Mladinske knjige Založbe, imajo na voljo še dodatne interaktivne naloge na portalu za učence, www.ucimse.com.

Za več informacij, brezplačno predstavitev ali ogledni izvod pokličite ali pišite:
Marija Lampret, marija.lampret@mkz.si, 051 361-215

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj na prvo stran