UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Spoštovani profesorji slovenščine in fizike,

v Mladinski knjigi Založbi smo poleg že dobro poznanih učnih gradiv za slovenščino in fiziko pripravili še nekaj novosti in prenov.

Vabimo vas, da si jih pogledate ...


UČNA GRADIVA ZA POUK SLOVENŠČINE V GIMNAZIJI IN SREDNJIH STROKOVNIH ŠOLAH

1. letnik

Z besedo do besede 1Z besedo do besede 1, zbirka nalog- Slovenščina 1, Z besedo do besede, učbenik za slovenščino-jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (prenovljenov v letu 2015)
- Slovenščina 1, Z besedo do besede, zbirka nalog za slovenščino-jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (prenovljeno v letu 2015)
- Umetnost besede 1, učbenik za slovenščino-književnost v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (dodan DVD)
- Odkrivajmo življenje besed 1, učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

2. letnik

Z besedo do besede 2Slovenščina 2, Z besedo do besede- Slovenščina 2, Z besedo do besede, učbenik za slovenščino-jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (prenovljenov v letu 2016)
- Slovenščina 2, Z besedo do besede, zbirka nalog za slovenščino-jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (prenovljeno v letu 2016)
- Umetnost besede 2, učbenik za slovenščino-književnost v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (dodan DVD)
- Odkrivajmo življenje besed 2, učbenik za slovenščino - književnost v 2. letniku srednjih strokovnih šol

3. letnik

- Slovenščina 3, Z besedo do besede, učbenik za jezik (prenovljeno bo v letu 2017)
- Slovenščina 3, Z besedo do besede, zbirka nalog v 2. delih (prenovljeno bo v letu 2017)
- Umetnost besede 3, učbenik za slovenščino-književnost v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (dodan DVD)
- Odkrivajmo življenje besed 3, učbenik za slovenščino - književnost v 3. letniku srednjih strokovnih šol

4. letnik

- Slovenščina 4, Z besedo do besede, učbenik za jezik (prenovljeno bo v letu 2018)
- Slovenščina 4, Z besedo do besede, zbirka nalog v 2. delih (prenovljeno bo v letu 2018)
- Umetnost besede 4, učbenik za slovenščino-književnost v 4. letniku gimnaz in srednjih strokovnih šol (dodan DVD)
- Odkrivajmo življenje besed 4, učbenik za slovenščino - književnost v 4. letniku srednjih strokovnih šol

UČNA GRADIVA ZA MATURO IZ SLOVENŠČINE

SPLOŠNA MATURA
Esej na maturi 2017, priročnik (Krasni novi svet, Alamut)
Slovenščina na ustni maturi 2017, priročnik
Slovenščina - Jezik na maturi,
Razlage in ponazoritve jezikovnih ravni z neumetnostnimi besedili
Slovenščina - Jezik na maturi, Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazijskih programov
Slovenščina 4, Z besedo do besede, 2. del, Zbirka nalog za pripravo na maturo iz slovenskega jezika

POKLICNA MATURA
Slovenščina - jezik na poklicni maturi, Teorija, razlage in ponazoritve jezikovnih učnih tem za poklicno maturo
Slovenščina - jezik na poklicni maturi, Vaje, zbirka nalog za slovenščino-jezik v 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
Književnost na poklicni maturi, Zbirka nalog za slovenščino-književnost za poklicno maturo


UČNA GRADIVA ZA POUK FIZIKE V GIMNAZIJI IN SREDNJIH STROKOVNIH ŠOLAH

Avtorja: Aleš Mohorič, Vitomir Babič

MOJA FIZIKA V SREDNJI ŠOLI
Zbirka nalog, povzetkov snovi in rešenih zgledov za fiziko v srednji šoli

Zbirka Moja fizika v srednji šoli je strnjen pregled celotne snovi za fiziko v srednji šoli. Namenjena je sistematičnemu ponavljanju in utrjevanju snovi, ki jo dijaki obravnavajo pri pouku fizike v srednji šoli. Omogoča učinkovito pripravo na preizkuse znanja in na maturo iz fizike ter je odlična dopolnitev učbeniškega gradiva.
Moja fizika v srednji šoli Pregledno zasnovana zbirka vsebuje:
- strnjene povzetke celotne snovi, podkrepljene s primeri,
- rešene zglede z dodanimi nalogami za preverjanje razumevanja,
- številne naloge različnih zahtevnostnih stopenj za utrjevanje znanja,
- izbirna vprašanja in strukturirane naloge, - koristne namige in pomoč pri reševanju nalog,
- rešitve nalog. Vse kar dijaki potrebujejo za samozavestno in uspešno delo pri pouku fizike v srednji šoli in pripravi na maturo je tako na voljo v eni knjigi

Cena zbirke za fiziko: 19,95 EUR/izv (9789610143857)

Nakup (EMKA)

NE SPREGLEJTE TUDI UČBENIKOV ZA FIZIKO ISTIH AVTORJEV …
FIZIKA 1, učbenik z DVD-jem za fiziko v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol Cena: 21,90 EUR/izv (9789610121022)
FIZIKA 2, učbenik z DVD-jem za fiziko v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol Cena: 22,95 EUR/izv (9789610126478)
FIZIKA 3, učbenik z DVD-jem za fiziko v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol Cena: 22,95 EUR/izv (9789610126539)

Za ogledne izvode ali več informacij pišite: marija.lampret@mkz.si oz. pokličite: 051 361-215.

 

 

 

Nazaj na prvo stran