UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Spoštovani profesorji slovenščine in fizike,

v Mladinski knjigi Založbi smo poleg že dobro poznanih učnih gradiv za slovenščino in fiziko pripravili še nekaj novosti in prenov.

NOVO: V jeseni bo zaživel nov portal za srednjo šolo. Poglejte si predstavitveni filmček.

Vabimo vas, da si jih pogledate ...


UČNA GRADIVA ZA POUK SLOVENŠČINE V GIMNAZIJI IN SREDNJIH STROKOVNIH ŠOLAH

1. letnik

Z besedo do besede 1Z besedo do besede 1, zbirka nalog- Slovenščina 1, Z besedo do besede, učbenik za slovenščino-jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (prenovljenov v letu 2015)
- Slovenščina 1, Z besedo do besede, zbirka nalog za slovenščino-jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (prenovljeno v letu 2015)
- Umetnost besede 1, učbenik za slovenščino-književnost v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (dodan DVD)
- Odkrivajmo življenje besed 1, učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

2. letnik

Z besedo do besede 2Slovenščina 2, Z besedo do besede- Slovenščina 2, Z besedo do besede, učbenik za slovenščino-jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (prenovljenov v letu 2016)
- Slovenščina 2, Z besedo do besede, zbirka nalog za slovenščino-jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (prenovljeno v letu 2016)
- Umetnost besede 2, učbenik za slovenščino-književnost v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (dodan DVD)
- Odkrivajmo življenje besed 2, učbenik za slovenščino - književnost v 2. letniku srednjih strokovnih šol

3. letnik

Slovenščina 3, Z besedo do besede, učbenik- Slovenščina 3, Z besedo do besede, učbenik za jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (prenovljeno v letu 2017)
- Slovenščina 3, Z besedo do besede, zbirka nalog - izid: avgust 2017
- Umetnost besede 3, učbenik za slovenščino-književnost v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (dodan DVD)
- Odkrivajmo življenje besed 3, učbenik za slovenščino - književnost v 3. letniku srednjih strokovnih šol

4. letnik

- Slovenščina 4, Z besedo do besede, učbenik za jezik (prenovljeno bo v letu 2018)
- Slovenščina 4, Z besedo do besede, zbirka nalog v 2. delih (prenovljeno bo v letu 2018)
- Umetnost besede 4, učbenik za slovenščino-književnost v 4. letniku gimnaz in srednjih strokovnih šol (dodan DVD)
- Odkrivajmo življenje besed 4, učbenik za slovenščino - književnost v 4. letniku srednjih strokovnih šol

UČNA GRADIVA ZA MATURO IZ SLOVENŠČINE

SPLOŠNA MATURA
Esej na maturi 2018, priročnik (Pomladni dan, Ubežni delci)
Slovenščina na ustni maturi 2018, priročnik
Slovenščina - Jezik na maturi,
Razlage in ponazoritve jezikovnih ravni z neumetnostnimi besedili
Slovenščina - Jezik na maturi, Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazijskih programov
Slovenščina 4, Z besedo do besede, 2. del, Zbirka nalog za pripravo na maturo iz slovenskega jezika

POKLICNA MATURA
Slovenščina - jezik na poklicni maturi, Teorija, razlage in ponazoritve jezikovnih učnih tem za poklicno maturo
Slovenščina - jezik na poklicni maturi, Vaje, zbirka nalog za slovenščino-jezik v 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
Književnost na poklicni maturi, Zbirka nalog za slovenščino-književnost za poklicno maturo


UČNA GRADIVA ZA POUK FIZIKE V GIMNAZIJI IN SREDNJIH STROKOVNIH ŠOLAH

Avtorja: Aleš Mohorič, Vitomir Babič

MOJA FIZIKA V SREDNJI ŠOLI
Zbirka nalog, povzetkov snovi in rešenih zgledov za fiziko v srednji šoli

Zbirka Moja fizika v srednji šoli je strnjen pregled celotne snovi za fiziko v srednji šoli. Namenjena je sistematičnemu ponavljanju in utrjevanju snovi, ki jo dijaki obravnavajo pri pouku fizike v srednji šoli. Omogoča učinkovito pripravo na preizkuse znanja in na maturo iz fizike ter je odlična dopolnitev učbeniškega gradiva.
Moja fizika v srednji šoli Pregledno zasnovana zbirka vsebuje:
- strnjene povzetke celotne snovi, podkrepljene s primeri,
- rešene zglede z dodanimi nalogami za preverjanje razumevanja,
- številne naloge različnih zahtevnostnih stopenj za utrjevanje znanja,
- izbirna vprašanja in strukturirane naloge, - koristne namige in pomoč pri reševanju nalog,
- rešitve nalog. Vse kar dijaki potrebujejo za samozavestno in uspešno delo pri pouku fizike v srednji šoli in pripravi na maturo je tako na voljo v eni knjigi

Cena zbirke za fiziko: 19,95 EUR/izv (9789610143857)

Nakup (EMKA)

NE SPREGLEJTE TUDI UČBENIKOV ZA FIZIKO ISTIH AVTORJEV …
FIZIKA 1, učbenik z DVD-jem za fiziko v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol Cena: 21,90 EUR/izv (9789610121022)
FIZIKA 2, učbenik z DVD-jem za fiziko v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol Cena: 22,95 EUR/izv (9789610126478)
FIZIKA 3, učbenik z DVD-jem za fiziko v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol Cena: 22,95 EUR/izv (9789610126539)

Za ogledne izvode ali več informacij pišite: marija.lampret@mkz.si oz. pokličite: 051 361-215.

 

 

 

Nazaj na prvo stran