UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Spoštovani učitelji geografije in zgodovine,

ne spreglejte učnih gradiv iz Mladinske knjige Založbe.


UČNA GRADIVA ZA GEOGRAFIJO omogočajo inovativen, sodoben in kakovosten pouk.

  • Omogočajo aktivno razvijanje geografskih spretnosti, kot so delo s kartami, klimogrami ter prepoznavanje pojavov v prostoru s pomočjo fotografij.
  • Premišljena struktura poglavij: od razkrivanja predznanja, definiranja ciljev učenja, spoznavanja primerov, iskanja zakonitosti do uporabe naučenega znanja in pripodbljenih spretnosti tudi v novih situacijah.
  • Izjemno kakovostno slikovno gradivo, tj. tematske karte, klimogrami, preglednice, misleni vzorci, skice, sheme in risbe.
  • Bogata interaktivna podpora (interaktivni samostojni delovni zvezki z rešitvami in interaktivne naloge)
  • Na  voljo tudi: predlogi učnih priprav, filmi ...
  • Učitelji uporabniki dobite: brezplačno lastno učno gradivo in dostop do interaktivnega gradiva na portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.
  • Učitelji, ki poučujete po naši geografiji od 6-9 prejmete celoletno naročnino na revijo GEA brezplačno in svoj izvod nemih zemljevidov.

OGLEJTE SI katalog za geogafijo.

Geografija 6-9, samostojni delovni zvezki (učbenik in delovni zvezek v enem), z dodano kodo za dostop do interaktivnih nalog na www.ucimse.com.

Cena: 11,90 EUR

Geografija 6, sdz Geografija 7, sdz Geografija 8, sdz

Geografija 9, samostojni delovni zvezek

Geografija 6-9, učbeniki

Geografija 6, učbenik Geografija 7, učbenik Geografija 8, učbenik Geografija 9, učbenik

UČNA GRADIVA ZA ZGODOVINO temeljijo na izkustvenem učenju.

Bogat in premišljen izbor zgodovinskih virov, dobra podprtost z interaktivnimi različicami in bogat nabor dodatnih vsebin (izobraževalni filmi, dodatni viri, interaktivne naloge, povečave slik ...) odlikuje učna gradiva za zgodovino Mladinske knjige Založbe.

OGLEJTE SI katalog za zgodovino (V katalogu manjka informacija o 2. izdaji Zgodovina 6, sdz)

Novosti v letu 2018 pri zgodovini

Zgodovina 6,
samostojni delovni zvezek
2. izdaja
Cena: 11,90 EUR/izv
(Z dodano kodo za dostop do interaktivnih nalog na  www.ucimse.com)                                 
Zgodovina 6, sdz, 2. izdaja

• prinaša zmanjšan in optimiziran obseg na le 120 straneh;
• na novo dodan 2-stranski časovni trak in dodatne naloge za določanje časa;
• zaključek poglavij s testom za preverjanje znanja.

Nakup (EMKA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodovina 8, samostojni delovni zvezek / novost Avtorice: Sonja Bregar Mazzini, Lorieta Pečoler, Petra Štrampfl
Zgodovina 8, sdz

Cena: 11,90 EUR/izv
(Z dodano kodo za dostop do interaktivnih nalog na www.ucimse.com)

Nakup (EMKA)

Napovedujemo - izid: 2019
Zgodovina 9, samostojni delovni zvezek

Na portalu www.ucimte.com najdete:
- interaktivne samostojne delovne zvezke z rešitvami, izobraževalnimi filmi ...
- priročnik za učitelje ZGODOVINA 6, ki vam praktično prikaže, kako, za koga in kdaj uporabiti posamezne naloge glede na zmožnosti učencev (izid maj 2018);
- dodatna gradiva (letne in dnevne učne priprave, preizkuse znanja ...).

Interaktivne naloge in filmi na portalu UČIMse.com za učence in učitelje.

Za več informacij, ogledne izvode in dostop do interktivnih gradiv na www.iucbenikimk.si pišite: ucbeniki@mkz.si.

Nazaj na prvo stran