UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje
14. november 2018 - 15:30 do 17:30
Osnovna šola Milojke Štrukelj, Delpinova ulica 7, 5000 Nova Gorica

Spoštovana učiteljica fizike, spoštovani učitelj fizike!

Fizika je nekdaj veljala za enega težjih predmetov, ki ga razumejo le »izbranci«. Zdaj izkušnje slovenskih osnovnošolskih učiteljev kažejo, da je vse več šolarjev, ki se veselijo pouka fizike in pri urah motivirano sodelujejo.

Fizika kot veda se seveda ni spremenila, spremenil pa se je odnos učencev do nje. V središču učnega procesa sta namreč vse bolj eksperimentalno delo v razredu in razumevanje fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju.

Kako z eksperimentalnim delom pri učencih vzbuditi zanimanje za fiziko in pozitiven odnos do predmeta?
Kako z aktivnimi oblikami učenja popestriti pouk fizike?
Kako takšen pouk poteka v praksi?

Vse to vam bodo na brezplačni praktični delavnici »UČITELJ UČITELJU: eksperimentalno delo kot pot do znanja pri pouku fizike« povedali, predvsem pa pokazali (tudi) tisti, ki to počnejo v praksi: vaši kolegi, učitelji praktiki.

Izbirate lahko med dvema terminoma:
– sreda, 14. 11. 2018, 15:30–17:30, OŠ Milojke Štrukelj, Delpinova ulica 7, 5000 Nova Gorica
– sreda, 21. 11. 2018, 15:30–17:30, OŠ Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto.

Program delavnice:
Na seminarju bo izvedena vzorčna učna ura iz prakse z gradivom za fiziko Mladinske knjige. Predstavljena bo serija zanimivih poskusov, ki jih boste na seminarju izvedli vi (vsi pripomočki bodo pripravljeni), v učilnici pa vaši učenci. Z izmenjavo dragocenih izkušenj boste gotovo dobili veliko zamisli, ki jih boste lahko hitro prenesli v lastno učilnico.

Prejeli boste:
– potrdilo o udeležbi,
– brezplačni izvod samostojnega delovnega zvezka s poskusi Fizika 8 ali Fizika 9,
– tekstilno vrečko s praktičnimi dodatki za zapiske (spiralni blok, kuli …).

Rezervirajte si dan za nove zamisli, sodobne pristope in izmenjavo izkušenj – zadovoljni boste tako vi kot vaši učenci! Prijave sprejemamo na telefonsko številko 01 241 33 16 ali po e-pošti ucbeniki@mkz.si.

Prijazno vabljeni v našo družbo!

Valentina Praprotnik,                                             Simona Požar,
urednica                                                                promocija izobraževalnih vsebin

 

 

Nazaj na prvo stran