UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Spoštovani učitelji geografije,

potreba po sodobnejšem poučevanju geografije je prinesla svež geografski veter v šolske klopi. Nova učna gradiva - samostojni delovni zvezki -  prinašajo v šolsko geografijo nov didaktično-pedagoški pristop in nov, sodoben pouk geografije. Sporočate tudi, da prinašajo več zadovoljstva in dinamike pri pouku geografije, s tem pa več uporabnega znanja.


Odločite se za samostojni delovni zvezek (učbenik in delovni zvezek v enem učnem gradivu).

Samostojne delovne zvezke za geografijo, ki so izšli v Mladinski knjigi Založbi spremljajo na portalu za učitelje www.ucimte.com (s prijavo na portal so vsebine za učitelje brezplačne):

  • interaktivna različica SDZ-ja za posamezen razred,
  • rešitve nalog za posamezen SDZ (doc),
  • letne učne priprave za posamezen SDZ (doc),
  • dnevne učne priprave za posamezen SDZ (doc) ...

Na portalu za učence www.ucimse.com so na voljo interaktivne naloge za vajo in utrjevanje učne snovi za vse učence in učitelje, ki imete pri pouku geografije SDZ Geografija 6, 7 ali 8, Mladinske knjige Založbe.

Za vas smo pripravili tudi nove učbenike za geografijo od 6. do 9. razreda istih avtorjev: Eneje Baloh, Bojana Lenarta in Milivoja Stankoviča. Pregled gradiv za geografijo.

Poglejte si gradiva za geografijo (6-9) s cenami in kodami ....
Geografija 6, samostojni delovni zvezek (SDZ) + koda UČIMSE

Geografija 6, samostojni delovni zvezekAvtorja: Eneja Baloh, Bojan Lenart
Recenzenta: dr. Sabina Popit, Andrej Gobec

Cena: 11,90 EUR/izv

Nakup (EMKA)

 
Geografija 6, učbenik

Geografija 6, učbenikAvtorja: Eneja Baloh, Bojan Lenart

Sklep o potrditvi št.: 6130-1/2011/26

Cena: 14,90 EUR/izv
Koda: 9789610116998

Nakup (EMKA)

 

Geografija 7, samostojni delovni zvezek (SDZ) + koda UČIMSE

Geografija 7, samostojni delovni zvezekAvtorji: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič
Recenzenti: dr. Sabina Popit, Franci Grlica, Andrej Gobec

Cena: 11,90 EUR/izv

E-učbenik je potrdil Strokovni svet 17. 10. 2014.

Nakup (EMKA)

 

Geografija 7, učbenik

Geografija 7, učbenikAvtorji: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

Sklep o potrditvi št.: 613-2/2015/80 z dne, 18.6.2015.

Cena: 12,90 EUR/izv
Koda: 9789610132479

Nakup (EMKA)

 

Geografija 8, samostojni delovni zvezek (SDZ) + koda UČIMSE

Geografija 8, samostojni delovni zvezekAvtorji: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič
Recenzenta: dr. Sabita Popit, Franci Grlica
Gradivo je evalviralo 95 učiteljev geografije

Cena: 11,90 EUR/izv

Nakup (EMKA)

 

Geografija 8, učbenik

Geografija 8, učbenikAvtorji: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

Sklep o potrditvi št.: 613-2/2015/81 z dne, 18.6.2015.

Cena: 12,90 EUR/izv
Koda: 9789610131991

Nakup (EMKA)
 

Geografija 9, samostojni delovni zvezek (SDZ) 

Avtorji: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

Cena: 11,90 EUR/izv

Nakup (EMKA)

 

 

Geografija 9, učbenik

Geografija 9, učbenikAvtorji: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

Sklep o potrditvi št.: 613-2/2016/21 z dne, 21.4.2016

Cena: 14,90 EUR/izv
EAN:9789610139607

Nakup (EMKA)

 


Odločitev za SDZ je logična in smiselna, ker...

  • bodo imeli učenci eno učno gradivo, v katerem je združena snov z vajami;
  • je SDZ last učenca, zato si lahko vanj beleži, podčrtuje, piše itd. in ga lahko uporabi pri pripravi na NPZ;
  • je SDZ sodoben, pripravljen po posodobljenem UN in podprt z interaktivno različico z rešitvami (brezplačno za uporabnike tiskanih učnih gradiv) ter dodatnimi nalogami na spletni strani za učitelje www.ucimte.com;
  • SDZ spremljajo predlogi učnih priprav za učitelje;
  • je cena posameznega SDZ-ja le 11,90 EUR.

Oglejte si Katalog izobraževalnih gradiv za geografijo za šolsko leto 2017/18.
Pregled gradiv za geografijo.


Ne spreglejte

Stenski šolski zemljevid Slovenije

1:160.000

Na guminaranem platnu, z lesenimi letvami zgoraj in spodaj in zanko za obešanje.

Cena: 130 EUR/izv

 

Želite predstavitev učnega gradiva za geografijo pri vas na šoli? Željen datum in uro sporočite na e-naslov marija.lampret@mkz.si. Ob predstavitvi dobite brezplačen izvod SDZ-jev GEO 6-9.

Imate vprašanje ali sporočilo za urednika geografije? Naslovite ga na g. Milivoja Stankoviča, ki je dosegljiv na e-pošti: milivoj.stankovic@mkz.si.

 

Nazaj na prvo stran