UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 →  VZPOREDNI PROGRAM v 1. razredu (obstoječe ali novo gradivo)

Spoštovani učitelji, spoštovane učiteljice,

za prvi razred pripravljamo novo učno gradivo za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja, ki bo vzporedni program obstoječemu. Gradivo bo pripravljeno ločeno po predmetih, vendar smiselno povezano v celoto. Nakup samostojnih delovnih zvezkov je mogoč POSAMIČNO ali v kompletu MOJ NANDE 1.


 

OGLEJTE SI predstavitvene filmčke novih učnih gradiv za 1. razred: 

Alenka Kepic Mohar, vodja uredništva učbenikov in revij;  Predstavitev kompleta Moj Nande 1 z ugodnostmi za učenca in učitelja
Aleksandra Lutar Ivanc, urednica; Predstavitev učnega gradiva za slovenščino 
Hema Vasle, urednica; Predstavitev učnega gradiva za matematiko 
Tihana Kurtin Jeraj, urednica; Predstavitev učnega gradiva za spoznavanje okolja 


MOJ NANDE 1, kovček za prvošolčke (SLO, MAT, SPO, didaktični pripomočki)

Cena: 30 EUR/kpl
3831022483659

Kovček Moj Nande 1 vsebuje:Papagaj Nande
- Slovenščina 1, samostojni delovni zvezek v 2 delih (opismenjevanje in jezikovne vsebine) - Prelistaj me (1. del), Prelistaj me (2. del)
- Matematika 1, samostojni delovni zvezek v 3 delih - Prelistaj me (1. del); Prelistaj me (2. del); Prelistaj me (3. del)
- Spoznavanje okolja 1, samostojni delovni zvezek - Prelistaj me
- Aktivacijska koda za dostop do interaktivnih nalog na www.ucimse.com za celoten 1. razred
- Lesene palčke
- 20 namiznih iger
- Igralna kocka
- 4 figurice
- Matematična kartončka

Brezplačni didaktični pripomočki za razred (učitelja):
- medpredmetna didaktična igra v škatli z igralno podlago in 600 karticami
- mehka kocka za izvajanje didaktičnih in gibalnih iger v razredu
- velika plišasta igrača papagaj Nande
- žig Nande
- JUHEJ, ŽE BEREM! bralna knjižica 1 - Prelistaj me


NOVO!!!

SPREMLJAJTE REŠEVANJE NALOG VAŠIH UČENCEV NA WWW.UCIMSE.COM


Celovita podpora na portalu www.ucimte.com:
- poenotene letne in dnevne (urne) učne priprave za vse predmete (SLO, MAT, SPO, GUM, LUM, ŠPO) 
- učni listi
- primeri preizkusov znanja
- besedila za poslušanje
- interktivne različice samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja

Oglejte si primere učnih priprav (priprave bodo med seboj usklajene): 
SLO 1, letna priprava za jezik
SLO 1, letna razpreditev ur za jezik in književnost
MAT 1, letna priprava
SPO 1, letna priprava
LUM 1, letna priprava
GUM 1, letna priprava
ŠPO, letna priprava
Opomba: Dnevne priprave bodo objavljene do 28. avgusta 2020 (v celoti ali delno).
 


Brezplačen dostop do interaktivnih nalog na portalu za učence www.ucimse.com za vajo in utrjevanje učne snovi v šoli in doma.

Celoletna naročnina na revijo CICIBAN (za učitelje, ki poučujejo s kompletom MOJ NANDE 1 oz. UČIMSE 1, 2 ali 3)

Komplet tiskanih gradiv za učitelja, po katerih poučuje in jih imajo tudi učenci, brezplačno.

Za več informacij pišite: marija.lampret@mkz.si.

Katalog učnih gradiv za razredno stopnjo 2020/21 Katalog učnih gradiv za OŠ in SŠ

Katalog učnih gradiv za razredni pouk 2020/21

             Katalog učnih gradiv za osnovno in srednjo šolo 2020/21

 

 

 

 

 

 

Za šolsko 2020/21 so še vedno aktualni učni komplet UČIMSE 1-3 (Nova učna gradiva za 1. razred so vzporedni program)


NE SPREGLEJTE

Pesmica o škratku Cincin - besedilo, glasba (Avtor: Tomaž Habe).

Zvezki za pisanje UČIMSE


Potrjeni učbeniki za I. triletje:

1. razred:
Berilo 1, Kdo bo z nami šel v gozdiček?
Dotik okolja 1, učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu OŠ
Glasba 1, učbenik za glasbeno umetnost v 1. razredu OŠ

2. razred:
Berilo 2, Kdo bo z nami šel v gozdiček?
Spoznavanje okolja 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu OŠ
Dotik okolja 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu OŠ
Glasba 2, učbenik za glasbeno umetnost v 2. razredu OŠ

3. razred:
Berilo 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček?
Spoznavanje okolja 3, učbenik  za spoznavanje okolja v 3. razredu OŠ
Dotik okolja 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu OŠ
Glasba 3, učbenik za glasbeno umetnost v 3. razredu OŠ


Angleščina v I. triletju (samo v kompletih UČIMSE 1-3)

Za učence:
1. razred - 90 slikovnih kartic + dostop do KU-KU-jevega slovarja na www.ucimse.com)
2. razred - FIRST EXPLORERS 1, delovni zvezek za angleščino v 2. razredu OŠ s kodo www.ucimse.com (prirejena izdaja učbenika First Explorers 1)
3. razred - FIRST EXPLORERS 2 Delovni zvezek za angleščino v 3. razredu OŠ s kodo www.ucimse.com  (prirejena izdaja učbenika First Explorers 2)

Za učitelje:

1. razred: komplet kartic za uporabo v razredu (veliki format – 2 kartici na A4-formata z označeno perforacijo za razrez),
1.-3. razred: priročnik Moji prvi koraki v angleščini v interaktivni obliki z dodatnimi gradivi (www.ucimte.com),
1.-3. razred: predlog letne in dnevne priprave
2.-3. razred: zgoščenka z zvočnimi posnetki

Poglejte si del priročnika za angleščino v I. triletju.
Zvočni posnetki

Ugodnosti za učitelje:
- Učitelj prejme svoj komplet učnih gradiv po katerih bo poučeval brezplačno (gradiva imajo tudi učenci).
- Učitelj prejme brezplačno aktivacijsko kodo za dostop do interaktivnih delovnih zvezkov na www.ucimte.com in za dostop do interaktivnih nalog na www.ucimse.com.
- Učitelj ima na www.ucimte.com brezplačno na voljo podporna gradiva (učne priprave, učni listi, priročniki, med predmetni priročnik, avdio in video posnetki, …).
- Učitelj, ki bo poučeval po učnih kompletih UČIMSE 1, 2 ali 3 ali MOJ NANDE 1, prejme brezplačno celoletno naročnino na revijo CICIBAN.

BREZPLAČNI OGLEDNI IZVODI, dogovor za predstavitev ali dodatne informacije: ucbeniki@mkz.si, 051 361 215 (Marija Lampret).

Nazaj na prvo stran