UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Spoštovani učitelji matematike, naravoslovja in fizike,

ne spreglejte kakovostne ponudbe učnih gradiv Mladinske knjige Založbe za predmetna področja: 

Matematika
Fizika
Naravoslovje


NOVO!!!

SPREMLJAJTE REŠEVANJE NALOG VAŠIH UČENCEV NA WWW.UCIMSE.COM


MATEMATIKA

Želite dovolj nalog, tudi iz vsakdanjega življenja, rešene zglede, težje naloge za dodatne izzive, jasen zapis matematičnih definicij, "test" za ponovitev snovi poglavja, in preveri svoje znanje? Vse to in še več vam omogočajo učna gradiva za matematiko Mladinske knjige Založbe. 

      

Matematika 6, SDZ, 1. del
(s kodo www.ucimse.com)
Matematika 6, SDZ, 2. del
Matematika 6, učbenik

Matematika 7, SDZ, 1. del
(s kodo www.ucimse.com)
Matematika 7, SDZ, 2. del

Matematika 7, učbenik
Št. sklepa: 613-1-2019-6, z dne, 21.3.2019

 
Matematika 8, učbenik

   

Matematika 8, SDZ, 1. del (s kodo www.ucimse.com)
Matematika 8, SDZ, 2. del

NOVO!!!

Matematika 8, učbenik
9789610155706
​18,90 EUR/izv
Prelistaj me

Sklep o potrditvi učbenika

Matematika 9, SDZ, 1. del (s kodo www.ucimse.com)
Matematika 9, SDZ, 2. del

 

 

POGLEJTE SI katalog za matematiko.


FIZIKA

Sodoben in izviren koncept v središče učnega procesa postavlja eksperimentalno delo v razredu in razumevanje fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju.
Oglejte si: Izvajanje fizikalnih poskusov v razredu

Praktičen samostojni delovni zvezek za fiziko z izvedljivimi in zanimivimi poskusi ter škatla s pripomočki za izvedbo poskusov, vse skupaj obogateno z interaktivnim gradivom in predlogi učnih priprav. Gradivo, ki navdušuje tako učitelje kot učence.

 

DOPOLNJENA IZDAJA 2020 <<<Več

Fizika 8, SDZ s poskusi in rešitvami 
- izid: maj 2020
(s kodo www.ucimse.com)
Prelistaj me
Rešitve v ločenem snopiču

9789610159148
12,90 EUR/izv

Fizika 8, škatla s pripomočki
(brezplačno za na klop)

Fizika 9, SDZ s poskusi
(s kodo www.ucimse.com)

Fizika 9, škatla s pripomočki
(brezplačno za na klop)

OGLEJTE SI katalog za fiziko.


NARAVOSLOVJE

NARAVOSLOVJE 6 samostojni delovni zvezek s poskusi (s kodo www.ucimse.com)
Avtorji: dr. Iztok Tomažič, Sašo Žigon, Petra Kavčič

OGLEJTE SI katalog za naravoslovje.

                           

Naravoslovje 6, samostojni delovni zvezek s  poskusi
(s kodo www.ucimse.com)

Cena: 12,90 EUR/izv

Nakup (EMKA)

Naravoslovje 6, škatla s pripomočki za poskuse
(brezplačno za na klop za četvorke)

Naravoslovje in tehnika 7, sdz                              

  

Naravoslovje 7, samostojni delovni zvezek s poskusi
(s kodo www.ucimse.com)

Cena. 12,90 EUR/izv

Nakup (EMKA)

Naravoslovje 7, škatla s pripomočki za poskuse
(brezplačno za na klop v četvorke)

 • Gradivo omogoča aktiven pouk in pri otrocih zbudi zanimanje in veselje za pouk naravoslovja.
 • Učenci na primerih iz vsakdanjega življenja pridobivajo novo znanje in spretnosti ter oblikujejo pozitivna stališča do narave ter naravoslovja in obratno.
 • Omogoča sodoben didaktični pristop:
  - Teoretične razlage so podkrepljene s primeri raznovrstnih praktičnih dejavnosti za učence;
  - Izbrane dejavnosti (poskusi) spodbujajo vodeno in samostojno raziskovanje učencev;
  - Raznovrstne vaje omogočajo sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja;
  - Nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo;
  - Strani za samoevalvacijo in utrjevanje znanja ...

Za dodatne informacije, ogledne izvode, predstavitev na šoli pišite: ucbeniki@mkz.si ali pokličite: 051 361-215 Marija Lampret.

Nazaj na prvo stran