UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

V Mladinski knjigi Založbi pripravljamo novo linijo učnih gradiv za prvo triletje, ki bo temeljila na učenju z gibanjem, veččutnem in problemskem učenju ter didaktičnih igrah. Celostna estetska podoba bo oblikovana z ilustracijami Jake Vukotiča. Učence bo v samostojnih delovnih zvezkih za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja spremljal papagaj Nande. Vsa učna gradiva bodo v ličnem kovčku z dodanimi didaktičnimi pripomočki. Vsak učitelj bo ob kompletu učnih gradiv prejel tudi plišastega Nandeta, ki bo učencem pomagal reševati zadrege, bo z njimi bral, štel, se smejal, igral ... Učitelji prejmejo tudi medpredmetno didaktično razredno igro.

V novembru smo organizirali dve evalvacijski srečanji učiteljev in pridobili veliko koristnih in zanimivih povratnih informacij o gradivih v nastajanju.

Hvala vam, ker ste se odločili, da želite biti del zgodbe pri nastajanju novih učnih gradiv, ki bodo spreminjala način poučevanja v 1. triletju osnovne šole.

Veselimo se novega srečanja z vami.

Urednice učnih gradiv za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja

Aleksandra, Hema in Tihana

Nazaj na prvo stran