UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje
Kako si pri izzivih pouka na daljavo lahko pomagate z gradivi MKZ?

Mladinska knjiga Založba učiteljem in učencem za pouk na daljavo nudi interaktivna obliko tiskanih gradiv ter interaktivne naloge za učence, ki so usklajena z učnim načrtom in omogočajo dodatno utrjevanje snovi. Interaktivna gradiva za učence so dostopna na www.iucbenikimk.si, učitelji do interaktivnih učbenikov dostopate prek portala www.ucimte.com. Dodatne interaktivne naloge za utrjevanje snovi pa so učencem na voljo na portalu www.ucimse.com.

Učitelji na portalu UČIMte poleg interaktivnih različic gradiv najdete še učne liste, dnevne in letne priprave, PowerPoint predstavitve, videoposnetke, zvočne posnetke, preizkuse in preverjanja znanja, rešitve nalog v samostojnih delovnih zvezkih ter e-priročnike.

Prelistate katalog učnih gradiv Mladinske knjige Založbe za osnovno in srednjo šolo. Pregled podpornih gradiv si oglejte na povezavi TUKAJ

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na strokovnega svetovalca za vašo šolo ali na ucbeniki@mkz.si

Kako pouk na daljavo podpira portal UČIMse?

Učenci lahko na portalu UČIMse dostopajo do interaktivnih nalog, ki so usklajene z učnim načrtom in omogočajo dodatno utrjevanje snovi. Učenci od 1. do 9. razreda lahko na portalu najdejo zabavne in predvsem poučne naloge za večino predmetov. Poleg nalog si učenci v Svetilniku posnetkov (razredna stopnja) in Mediateki (predmetna stopnja) lahko ogledajo videoposnetke, ki so jim v pomoč pri razumevanju snovi iz matematike, slovenščine, naravoslovja in tehnike, angleščine, glasbene umetnosti, fizike, naravoslovja, zgodovine in geografije. Učenci predmetne stopnje si v Raziskovalnici lahko ogledajo različne simulacije in interaktivne zemljevide. Pridobljene zlatnike pa porabijo za izgradnjo svojega otoka ali različnih zabavnih nalog v Votlini zakladov oziroma Partiparku.

NE SPREGLEJTE!!! ⇒ Učitelji na portalu UČIMse lahko prek UČITELJSKEGA VMESNIKA:

  • dostopate do seznama nalog za izbran razred/predmet,
  • prejmete vpogled v število registriranih učencev na vaši šoli in v določenem razredu,
  • določite obdobja spremljanja aktivnosti učencev na portalu, pri čemer jim lahko pošljete navodila za delo in spremljate reševanje vsakega posameznika,
  • označite določene naloge (učencem vidno v okviru spremljanja z navodili),
  • časovno filtrirate rezultate spremljanja, izpišete rezultate za označene naloge,
  • imate vpogled v splošne (anonimne) podatke o aktivnosti učencev pri reševanju interaktivnih nalog,
  • učitelj lahko (max 30) učencem pošlje sporočilo. Dokler je vklopljena možnost pogovora, učenci lahko nanj tudi odgovorijo. 
Kako pouk na daljavo podpira portal UČIMte?

Učitelji na portalu UČIMte dostopate do interaktivnih oblik tiskanih gradiv Mladinske knjige, predlogov letnih in dnevnih priprav, dodatnih učnih listov za utrjevanje snovi, preizkusov znanja, video in zvočnih posnetkov, rešitev posameznih samostojnih delovnih zvezkov v obliki primerni za tiskanje ter priročnikov, ki jim nudijo dodatne ideje in umeritve za izvajanje pouka.

V interaktivni obliki gradiv (i-samostojni delovni zvezek) je učitelju omogočeno sprotno pregledovanje rešitev, reševanje nalog s takojšno povratno informacijo o pravilnosti odgovora. V gradiva so vključeni videoposnetki, ki še dodatno ponazorijo snov, ki jo obravnavajo. Prav tako so na voljo tudi zvočni posnetki. Za lažjo osredotočenost učencev na razlagano snov učitelj lahko besedilo podčrta, dodatno izpostavi del besedila z uporabo žarišča. Pri geometrijskih vsebinah je učitelju na voljo tudi geometrijsko orodje. Učitelj v interaktivnih različicah gradiva lahko najde tudi pripete učne liste za dodatno utrjevanje in direktne povezave do nalog na portalu UČIMse, ki se nahajajo na koncu posameznega poglavja. Učitelj interaktivno različico gradiva lahko deli skupaj z učenci preko video klica v živo in uporablja vse zgoraj naštete funkcije. 

Nazaj na prvo stran