PRVO TRILETJE
4. IN 5. RAZRED
SLOVENŠČINA 6-9
MATEMATIKA 6-9
GEOGRAFIJA in ZGODOVINA
NARAVOSLOVJE 6 in 7
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6 in 7
KEMIJA 8 in 9 
BIOLOGIJA 8 in 9
FIZIKA 8 in 9
GLASBA 6-9, LIKOVNA UMETNOST 6-9

 

PRVO TRILETJE:

BREZPLAČNI IZVODI TISKANIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLO
(sporočite do 15. 9. 2024)

fotografija tiskanih učnih gradivNaročite jih, če:
- boste v š. l. 2024/25 prvič ali na novo poučevali z gradivi naše založbe ali
- učna gradiva z učenci že uporabljate, pa na šolo še niste prejeli izvodov tiskanih gradiv.

OBRAZEC za naročilo izvodov >>

Opomba: Slika je simbolična. Šoli pripada toliko brezplačnih tiskanih izvodov učnih gradiv, kot je zaposlenih učiteljev za določeno predmetno področje (učiteljem DSP uredimo dostop do interaktivnih gradiv). Tiskani izvodi učnih gradiv so vezani na šolo in so v trajni lasti šole. Ob zamenjavi šole jih učitelj pusti na šoli ali preda novemu učitelju.

BREZPLAČNI DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI MOJ NANDE
(sporočite do 30. 8. 2024)

fotografija didaktičnihg pripomočkov moj nandeNaročite jih v prvem letu uporabe gradiv Moj Nande za razred in oddelek, v katerem pouk poteka s kovčkom ali kompletom Moj Nande 1, 2 ali 3.

OBRAZEC za naročilo didaktičnih pripomočkov >>

Opomba: Slika je simbolična. Če naročila ne oddate pravočasno, vam pripomočkov za š.l. 2024/25 ne bomo mogli zagotoviti.

BREZPLAČNA CELOLETNA UPORABA REVIJE CICIBAN
(sporočite do 30. 8. 2024)

fotografija revije CicibanNaročite brezplačno uporabo revije, če boste v š. l. 2024/25 poučevali po enem izmed učnih kompletov:
- Moj Nande 1, 2 ali 3 ali
- UČIMse 1, 2 ali 3.

OBRAZEC za celoletno uporabo revije Ciciban >>

Opomba: Slika je simbolična. Če naročila revije ne oddate pravočasno, vam prejemanja revije v š.l. 2024/25 ne bomo mogli zagotoviti.

 

4. IN 5. RAZRED

BREZPLAČNI IZVODI TISKANIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLO
(sporočite do 15. 9. 2024)

fotografija tiskanih učnih gradivNaročite jih, če:
- boste v š. l. 2024/25 prvič ali na novo poučevali z gradivi naše založbe ali
- učna gradiva z učenci že uporabljate, pa na šolo še niste prejeli izvodov tiskanih gradiv.

OBRAZEC za naročilo izvodov >>

Opomba: Slika je simbolična. Šoli pripada toliko brezplačnih tiskanih izvodov učnih gradiv, kot je zaposlenih učiteljev za določeno predmetno področje (učiteljem DSP uredimo dostop do interaktivnih gradiv). Tiskani izvodi učnih gradiv so vezani na šolo in so v trajni lasti šole. Ob zamenjavi šole jih učitelj pusti na šoli ali preda novemu učitelju.

BREZPLAČNA CELOLETNA UPORABA REVIJE MOJ PLANET
(sporočite do 30. 8. 2024)

fotografija revije CicibanNaročite brezplačno uporabo revije, če boste v š. l. 2024/25 poučevali po enem izmed učnih kompletov UČIMse 4 ali 5 in ga bodo hkrati uporabljali tudi vaši učenci.

OBRAZEC za celoletno uporabo revije Moj planet >>

Opomba: Slika je simbolična. Če naročila revije ne oddate pravočasno, vam prejemanja revije v š.l. 2024/25 ne bomo mogli zagotoviti.

 

SLOVENŠČINA 6-9

BREZPLAČNI IZVODI TISKANIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLO
(sporočite do 15. 9. 2024)

fotografija tiskanih učnih gradivNaročite jih, če:
- boste v š. l. 2024/25 prvič ali na novo poučevali z gradivi naše založbe ali
- učna gradiva z učenci že uporabljate, pa na šolo še niste prejeli izvodov tiskanih gradiv.

OBRAZEC za naročilo izvodov >>

Opomba: Slika je simbolična. Šoli pripada toliko brezplačnih tiskanih izvodov tiskanih učnih gradiv, kot je zaposlenih učiteljev za določeno predmetno področje (učiteljem DSP uredimo dostop do interaktivnih gradiv). Tiskani izvodi učnih gradiv so vezani na šolo in so v trajni lasti šole. Ob zamenjavi šole jih učitelj pusti na šoli ali preda novemu učitelju.

BREZPLAČNA CELOLETNA UPORABA REVIJE PIL
(sporočite do 30. 8. 2024)

fotografija revije CicibanNaročite brezplačno uporabo revije, če boste v š. l. 2024/25 skupaj z učenci uporabljali samostojne delovne zvezke za slovenščino naše založbe od 6. do 9. razreda

OBRAZEC za celoletno uporabo revije Pil >>

Opomba: Slika je simbolična. Če naročila revije ne oddate pravočasno, vam prejemanja revije v š.l. 2024/25 ne bomo mogli zagotoviti.

 

MATEMATIKA 6-9

BREZPLAČNI IZVODI TISKANIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLO
(sporočite do 15. 9. 2024)

fotografija tiskanih učnih gradivNaročite jih, če:
- boste v š. l. 2024/25 prvič ali na novo poučevali z gradivi naše založbe ali
- učna gradiva z učenci že uporabljate, pa na šolo še niste prejeli izvodov tiskanih gradiv.

OBRAZEC za naročilo izvodov >>

Opomba: Slika je simbolična. Šoli pripada toliko brezplačnih tiskanih izvodov učnih gradiv, kot je zaposlenih učiteljev za določeno predmetno področje (učiteljem DSP uredimo dostop do interaktivnih gradiv). Tiskani izvodi učnih gradiv so vezani na šolo in so v trajni lasti šole. Ob zamenjavi šole jih učitelj pusti na šoli ali preda novemu učitelju.

 

GEOGRAFIJA in ZGODOVINA

BREZPLAČNI IZVODI TISKANIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLO
(sporočite do 15. 9. 2024)

fotografija tiskanih učnih gradivNaročite jih, če:
- boste v š. l. 2024/25 prvič ali na novo poučevali z gradivi naše založbe ali
- učna gradiva z učenci že uporabljate, pa na šolo še niste prejeli izvodov tiskanih gradiv.

OBRAZEC za naročilo izvodov >>

Opomba: Slika je simbolična. Šoli pripada toliko brezplačnih tiskanih izvodov tiskanih učnih gradiv, kot je zaposlenih učiteljev za določeno predmetno področje (učiteljem DSP uredimo dostop do interaktivnih gradiv). Tiskani izvodi učnih gradiv so vezani na šolo in so v trajni lasti šole. Ob zamenjavi šole jih učitelj pusti na šoli ali preda novemu učitelju.

BREZPLAČNA CELOLETNA UPORABA REVIJE GEA
(sporočite do 30. 8. 2024)

fotografija revije CicibanNaročite brezplačno uporabo revije Gea, če boste v š. l. 2024/25 skupaj z učenci uporabljali samostojne delovne zvezke za zgodovino ali geografijo naše založbe od 6. do 9. razreda

OBRAZEC za celoletno uporabo revije Gea >>

Opomba: Slika je simbolična. Če naročila revije ne oddate pravočasno, vam prejemanja revije v š.l. 2024/25 ne bomo mogli zagotoviti.

 

NARAVOSLOVJE 6 in 7

BREZPLAČNI IZVODI TISKANIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLO
(sporočite do 15. 9. 2024)

Naročite jih, če:
- boste v š. l. 2024/25 prvič ali na novo poučevali z gradivi naše založbe ali
- učna gradiva z učenci že uporabljate, pa na šolo še niste prejeli izvodov tiskanih gradiv.

OBRAZEC za naročilo izvodov >>

Opomba: Slika je simbolična. Šoli pripada toliko brezplačnih tiskanih izvodov učnih gradiv, kot je zaposlenih učiteljev za določeno predmetno področje (učiteljem DSP uredimo dostop do interaktivnih gradiv). Tiskani izvodi učnih gradiv so vezani na šolo in so v trajni lasti šole. Ob zamenjavi šole jih učitelj pusti na šoli ali preda novemu učitelju.

BREZPLAČNE ŠKATLE S PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO POSKUSOV
(sporočite do 30. 8. 2024)

Naročite jih v prvem letu uporabe gradiv naše založbe ali jih v primeru večjega števila učencev dodatno naročite.

OBRAZEC za naročilo pripomočkov za izvedbo poskusov >>

Opomba: Slika je simbolična. Če naročila ne oddate pravočasno, vam pripomočkov za š.l. 2024/25 ne bomo mogli zagotoviti.

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6 in 7

BREZPLAČNI IZVODI TISKANIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLO
(sporočite do 15. 9. 2024)

Naročite jih, če:
- boste v š. l. 2024/25 prvič ali na novo poučevali z gradivi naše založbe ali
- učna gradiva z učenci že uporabljate, pa na šolo še niste prejeli izvodov tiskanih gradiv.

OBRAZEC za naročilo izvodov >>

Opomba: Slika je simbolična. Šoli pripada toliko brezplačnih tiskanih izvodov učnih gradiv, kot je zaposlenih učiteljev za določeno predmetno področje (učiteljem DSP uredimo dostop do interaktivnih gradiv). Tiskani izvodi učnih gradiv so vezani na šolo in so v trajni lasti šole. Ob zamenjavi šole jih učitelj pusti na šoli ali preda novemu učitelju.

MATERIALI ZA IZDELAVO PREDMETOV PO VAŠEM IZBORU

Materiale za izdelavo predmetov boste naročali v obdobju od 28. avgusta 2024 do 5. septembra 2024 prek spletnega obrazca, ki vam ga bomo poslali na vaš elektronski naslov. Povezava do obrazca bo objavljena tudi na tem mestu. Materiale za izdelavo izdelkov po vašem izboru (število učencev + učitelj) prejmete na šolo najkasneje do 12. 10. 2024.

 

KEMIJA 8 in 9

BREZPLAČNI IZVODI TISKANIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLO
(sporočite do 15. 9. 2024)

Naročite jih, če:
- boste v š. l. 2024/25 prvič ali na novo poučevali z gradivi naše založbe ali
- učna gradiva z učenci že uporabljate, pa na šolo še niste prejeli izvodov tiskanih gradiv.

OBRAZEC za naročilo izvodov >>

Opomba: Slika je simbolična. Šoli pripada toliko brezplačnih tiskanih izvodov učnih gradiv, kot je zaposlenih učiteljev za določeno predmetno področje (učiteljem DSP uredimo dostop do interaktivnih gradiv). Tiskani izvodi učnih gradiv so vezani na šolo in so v trajni lasti šole. Ob zamenjavi šole jih učitelj pusti na šoli ali preda novemu učitelju.

BREZPLAČNA UČITELJSKA ŠKATLA S PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI IN POSKUSOV
(naročila sprejemamo do 30. 8. 2024)

Naročite jo v prvem letu uporabe gradiv naše založbe.

OBRAZEC za naročilo učiteljske škatle s pripomočki >>

Opomba: Slika je simbolična. Če naročila ne oddate pravočasno, vam pripomočkov za š.l. 2024/25 ne bomo mogli zagotoviti.

 

BIOLOGIJA 8 in 9

BREZPLAČNI IZVODI TISKANIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLO
(sporočite do 15. 9. 2024)

Naročite jih, če:
- boste v š. l. 2024/25 prvič ali na novo poučevali z gradivi naše založbe ali
- učna gradiva z učenci že uporabljate, pa na šolo še niste prejeli izvodov tiskanih gradiv.

OBRAZEC za naročilo izvodov >>

Opomba: Slika je simbolična. Šoli pripada toliko brezplačnih tiskanih izvodov učnih gradiv, kot je zaposlenih učiteljev za določeno predmetno področje (učiteljem DSP uredimo dostop do interaktivnih gradiv). Tiskani izvodi učnih gradiv so vezani na šolo in so v trajni lasti šole. Ob zamenjavi šole jih učitelj pusti na šoli ali preda novemu učitelju.

BREZPLAČNA UČITELJSKA ŠKATLA S PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI IN POSKUSOV
(sporočite do 30. 8. 2024)

Naročite jo v prvem letu uporabe gradiv naše založbe.

OBRAZEC za naročilo učiteljske škatle s pripomočki >>

Opomba: Slika je simbolična. Če naročila ne oddate pravočasno, vam pripomočkov za š.l. 2024/25 ne bomo mogli zagotoviti.

 

FIZIKA 8 in 9

BREZPLAČNI IZVODI TISKANIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLO
(sporočite do 15. 9. 2024)

Naročite jih, če:
- boste v š. l. 2024/25 prvič ali na novo poučevali z gradivi naše založbe ali
- učna gradiva z učenci že uporabljate, pa na šolo še niste prejeli izvodov tiskanih gradiv.

OBRAZEC za naročilo izvodov >>

Opomba: Slika je simbolična. Šoli pripada toliko brezplačnih tiskanih izvodov učnih gradiv, kot je zaposlenih učiteljev za določeno predmetno področje (učiteljem DSP uredimo dostop do interaktivnih gradiv). Tiskani izvodi učnih gradiv so vezani na šolo in so v trajni lasti šole. Ob zamenjavi šole jih učitelj pusti na šoli ali preda novemu učitelju.

BREZPLAČNA ŠKATLE S PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO POSKUSOV
(sporočite do 30. 8. 2024)

Naročite jih v prvem letu uporabe gradiv naše založbe ali jih v primeru večjega števila učencev dodatno naročite.

OBRAZEC za naročilo pripomočkov za izvedbo poskusov >>

Opomba: Slika je simbolična. Če naročila ne oddate pravočasno, vam pripomočkov za š.l. 2024/25 ne bomo mogli zagotoviti.

 

GLASBA 6-9, LIKOVNA UMETNOST 6-9

BREZPLAČNI IZVODI TISKANIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLO
(sporočite do 15. 9. 2024)

Naročite jih, če:
- boste v š. l. 2024/25 prvič ali na novo poučevali z gradivi naše založbe ali
- učna gradiva z učenci že uporabljate, pa na šolo še niste prejeli izvodov tiskanih gradiv.

OBRAZEC za naročilo izvodov >>

Opomba: Slika je simbolična. Šoli pripada toliko brezplačnih tiskanih izvodov učnih gradiv, kot je zaposlenih učiteljev za določeno predmetno področje (učiteljem DSP uredimo dostop do interaktivnih gradiv). Tiskani izvodi učnih gradiv so vezani na šolo in so v trajni lasti šole. Ob zamenjavi šole jih učitelj pusti na šoli ali preda novemu učitelju.

 

Nazaj na prvo stran