11. marec 2023 - 8:30 do 16:30
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Poslanstvo učitelja v osnovni šoli je, da učence pridobi k sodelovanju, spodbuja njihovo radovednost in jih navduši za raziskovanje. Če želimo, da poletijo na krilih znanja, jih moramo najprej navdušiti nad letenjemTo pa, kot vemo, dragi učitelji, ni vedno lahka naloga. V pomoč pri iskanju novih virov energije, vzorcev komuniciranja in tudi priložnosti za vaš osebni in poklicni razvoj vas vabimo na seminar, pogovor v živo in prijetno druženje.

Privoščite si brezplačno 8-urno strokovno srečanje učiteljev v osnovni šoli z naslovom

Poslanstvo učitelja kot priložnost za osebni in poklicni razvoj.

Pridružite se nam 11. marca 2023 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

prijava

PROGRAM

8.30–9.00            Zbiranje udeležencev
9.00–9.15            Dr. Alenka Kepic Mohar, glavna urednica: Uvodni pozdrav
9.20–10.05  
        Janez Hudovernik: Dihanje, ki napolni z energijo in vas dvigne
10.10–10.55 
       Mag. Marijana Kolenko: Krepim sebe, obvladujem čustva, spreminjam vzorce komuniciranja
11.00–11.50      
  Zvezdana Mlakar: Zakaj nam pogovori lahko spremenijo življenje
11.50–13.00        Odmor

 

PRVO TRILETJE

13.00–13.10        Uvod: Sodobne didaktične smernice pouka v 1. triletju in gradiva Moj Nande
13.15–13.45        Vanja Jovićević: Inovativni pristopi poučevanja Spoznavanja okolja
13.50–14.20        Dr. Marina Rugelj/dr. Vida Manfreda Kolar: Motivirani in aktivni učenci pri matematiki
14.25–14.40        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
14.45–15.00        Odmor
15.00–15.30        Dr. Alenka Rot Vrhovec: Z učnim gradivom Moj Nande do uspešnejšega razvijanja sporazumevalne zmožnosti
15.35–16.30        Andreja Keber, Marija Mirnik: Gradiva Moj Nande v praksi

 

DRUGO TRILETJE

13.00–14.30        Sašo Žigon: Inovativni naravoslovni poskusi od 4. do 9. razreda – spodbuda in motivacija za učenje
14.35–14.50        Odmor
14.55–15.15        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
15.20–16.10        Andreja Verbinc: Matematika – učenje za življenje
16.10–16.30        Vprašanja in primeri dobre prakse

 

SLOVENŠČINA

13.00–14.20        Mateja Hočevar Gregorič: Preverjanje znanja in dobra povratna informacija na poti k (dobrim) ocenam
14.25–14.40        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
14.45–15.00        Odmor
15.05–16.30        Milena Čuden: Ocenjevanje znanja – izziv, stres, visoka pričakovanja staršev

 

MATEMATIKA

13.00–13.45        Mateja Štefančič: Izpeljava dneva dejavnosti: od zamisli do realizacije
13.50–14.35        Mitja Vatovec: Z vizualizacijo do usvajanja matematičnih postopkov
14.40–14.55        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
15.00–15.15        Odmor
15.20–16.10        Andreja Verbinc: Učenje za življenje
16.10–16.30        Vprašanja in primeri dobre prakse

 

NARAVOSLOVJE, BIOLOGIJA, KEMIJA

13.00–14.20        Dr. Iztok Tomažič: Poučevanje bioloških vsebin s pomočjo interaktivnih učnih gradiv
14.25–14.40        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
14.45–15.00        Odmor
15.05–16.30        Nataša Kolaković: Didaktični učinki uporabe eksperimenta pri pouku kemije

 

GEOGRAFIJA

13.00–13.15        Milivoj Stankovič: Predstavitev izhodišč novih učnih gradiv za pouk geografije
13.20–14.30        Eneja Baloh: Didaktična svežina pri pouku geografije z novimi gradivi Mladinske knjige – digitalne kompetence in formativno spremljanje skozi geografske oči
14.35–14.50        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
14.55–15.10        Odmor
15.10–16.30        Eneja Baloh: Digitalne kompetence in formativno spremljanje skozi geografske oči

 

ZGODOVINA

13.00–14.30        Nejc Kavka: Film kot sredstvo poučevanja zgodovine
14.35–14.50        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
14.55–15.10        Odmor
15.15–16.30         Sonja Bregar Mazzini, Lorieta Pečoler in (v Ljubljani) Petra Štampfl: Učna gradiva – podpora ali ovira sodobnega pouka zgodovine?

 

FIZIKA,  NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

13.00–14.30        Sašo Žigon: Inovativni naravoslovni poskusi od 4. do 9. razreda – spodbuda in motivacija za učenje
14.30–14.45        Sašo Žigon: Nova učbenika Fizika 8 in Fizika 9 – več kot knjigi s predpisano vsebino
14.50–15.00        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
15.05–15.15        Odmor
15.15–16.30        Matjaž Pintarič, Ivo Dović: Nov učni komplet Tehnika in tehnologija 6 z gradivi za izdelavo predmetov – praktična delavnica v sodelovanju s Tehnika je zakon

 

Nazaj na prvo stran