UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Dotik okolja 1, samostojni delovni zvezek

Avtorji/-ice: mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610143437

Samostojni delovni zvezek Dotik okolja 1:

  • omogoča spoznavanje okolja z vsemi čutili;
  • ponuja raznovrstne dejavnosti s področja okolja, naravoslovja in družboslovja;
  • vzpodbuja izkustveno učenje in otroka navaja na samostojno delo;
  • ima bogato ilustrativno in slikovno gradivo;
  • ponuja dodatne vsebine v interkativni različici.

Učno gradivo je prenovljeno iz dveh delov v en del, brez opazovalnih listov. Prodaja se le v kompletu UČIMSE 1.