iS SLIKANICO NA RAMI 1

Interaktivni samostojni delovni zvezek za jezik v 1. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Simona Gomboc, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610147848

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učna gradiva za slovenščino v 1. triletju OŠ največjo pozornost namenjajo otrokovemu vstopu v svet branja in pisanja z upoštevanjem njegovega predznanja. Premišljen koncept učnih gradiv omogoča diferenciacijo in individualizacijo pouka, saj imajo otroci z izbranimi nalogami možnost tudi individualnega napredovanja.

Delovni zvezek Slovenščina 1vsebuje naloge za razvijanje jezikovnih zmožnosti:
- naloge za orientacijo,
- vaje ob poslušanju in gledanju,
- zanimive teme za govorno nastopanje.

Delovni zvezek zaznamujejo odlične ilustracije slovenskih ilustratorjev, izjemna preglednost in zračnost. Naloge so kakovostne, zanimive in sledijo ciljem posodobljenega učnega načrta.