iS SLIKANICO NA RAMI, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za opismenjevanje velikih tiskanih črk

Avtorji/-ice: Simona Gomboc, dr. Vida Medved Udovič, dr. Nataša Potočnik, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610142256

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učbeniške komplete za slovenščino v 1. triletju dopolnjujejo zvezki za opismenjevanje S slikanico na rami:

  • Učitelji lahko dinamiko uporabe zvezkov za opismenjevanje v treh delih prilagajajo posamezni generaciji učencev glede na njihovo predopismenjevalno zmožnost.
  • Zvezki omogočajo diferenciacijo in individualizacijo pouka, z izbranimi nalogami pa imajo otroci tudi možnost individualnega napredovanja.
  • Vsebujejo številne in raznovrstne vaje za pripravo na opismenjevanje s premišljenim izborom grafomotoričnih vaj, ki jih otrokom še posebej približajo privlačne ilustracije priznanih slovenskih ilustratorjev, med njimi tudi Jelke Reichman. 
Zvezek za opismenjevanje, 2. del vsebuje:
  • grafomotorične vaje,
  • naloge za orientacijo, slušno in vidno zaznavo,
  • vaje za zlogovanje in glaskovanje,
  • velike tiskane črke.