UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-SLOVENŠČINA 5, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Sonja Osterman, Tomaž Petek

EAN: 9789610147558

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Prenovljeno izdajo samostojnega delovnega zvezka Slovenščna 5 odlikujejo: 

  • procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja;
  • kratki motivacijski nagovori in opredelitve učnih ciljev v posameznem tematskem poglavju;
  • razdelka PRAVOPISNO/PRAVOREČNI OPOMNIK in JEZIKOVNI KOTIČEK za sistematično usvajanje izobraževalnih ciljev;
  • razdelka PREVERI SVOJE ZNANJE in ČESA SEM SE NAUČIL/-A na koncu vsakega tematskega sklopa za hitro ponovitev snovi in samoevalvacijo naučenega;
  • diferenicarne naloge, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem besedilu;
  • številne poustvarjalne tvorbne naloge, ki učence spodbujajo k argumentiranju problematike, ki jih odpirajo zanimiva aktualna besedila. 

Z naštetimi odlikami prenovljene izdaje Slovenščina 5 učenci sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami, primernimi za petošolce.