UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-SLOVENŠČINA 7, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 7. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Milena Čuden, Tatjana Košak, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610147633

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Prenovljeni samostojni delovni zvezek vsebuje:

  • celotno učno snov, predpisano po posodobljenem učnem načrtu iz leta 2011,
  • zanimiva neumetnostna besedila,
  • temelje jezikovne didaktike,
  • sistematično in pregledno zasnovo celotne učne snovi, ki je podkrepljena s številnimi vajami in nalogami.
Samostojni delovni zvezek v dveh delih učencem omogoča samostojno delo in ponovitev ob pripravi na nacionalne preizkuse znanja. Odlično je zastopana diferenciacija nalog.