UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

STAROi-SLOVENŠČINA 8, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 8. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Milena Čuden, Tatjana Košak, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610147664

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Prenovljeni samostojni delovni zvezek Slovenščina 8 v dveh delih upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Samostojni delovni zvezek odlikujejo:

  • podajanje snovi z upoštevanjem učno-ciljnega in procesnega načrtovanja pouka na podlagi posodobljenega učnega načrta,
  • sistematično razvijanje vseh sporazumevalnih zmožnosti,
  • premišljen izbor aktualnih in zanimivih besedil, ki upošteva doživljajski svet učencev,
  • domiselne in raznovrstne naloge, stopnjevane glede na zahtevnostno raven,
  • priprava na uspešno opravljanje nacionalnega preizkusa znanja.