iS SLIKANICO NA RAMI 3, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 3. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: dr. Vida Medved Udovič, Sonja Osterman, dr. Nataša Potočnik

EAN: 9789610148302

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Slovenščina 3 odlikujejo:
  • procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in metajezikovnega znanja,
  • razdelek PREVERI SVOJE ZNANJE na koncu vsakega tematskega sklopa za ponovitev snovi in utrjevanje naučenega,
  • nova besedila z diferenciranimi nalogami, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem besedilu,
  • številne naloge za samostojno tvorjenje besedil in naloge za sodelovalno učenje.