BRIHTNA GLAVCA: MATEMATIKA 3

Besedilne naloge z rešitvami za 3. razred osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Vida Manffreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610126720

Besedilne naloge z rešitvami za 3. razred v obliki bloka Matematika so namenjene ponavljanju in utrjevanju znanja posameznih matematičnih vsebin, ki jih morajo učenci usvojiti v 3. razredu osnovne šole.
 
Naloge so razdeljene po matematičnih sklopih, usklajenih z učnim načrtom.

Besedilne naloge za 3. razred vsebujejo:

1. raznovrstne naloge za pregledno utrjevanje znanja v 31 matematičnih sklopih:
- naravna števila,
- računanje od 100/1.000,
- geometrija,
- merjenje,
- obdelava podatkov,
- deli celote;

2. rešitve nalog in samopreverjanje s točkovniki.