UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

d-MATEMATIKA 6

Digitalni učbenik za matematiko v šestem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mitja Vatovec, Andreja Verbinc, Lucija Željko

EAN: 9789610148739

Učbenik Matematika 6 temelji na metodično didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično vedenje prek razumevanja, šele to daje znanju pravo vrednost pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje.


Digitalni učbenik Matematika 6 z aktivnim kazalom je pripravljen za uporabo v razredu.

Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:
• dovolj nalog, da učenci ne potrebujejo dodatnih gradiv;
• veliko postopno razloženih rešenih zgledov;
• pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem;
• težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive;
• zapis matematičnih definicij je sistematičen, novi pojmi so podani v šestošolcem primernem matematičnem jeziku;
• poglavja Vaja dela mojstra, so namenjena utrjevanju znanja po zaključeni večji enoti;
• v poglavjih Preveri svoje znanje učenci preverijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog – in svoje znanje ovrednotijo.