UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

d-SLOVENŠČINA 4 - v postopku potrjevanja

Digitalni učbenik za pouk slovenskega jezika v 4.r azredu OŠ

Avtorja/-ici: Sonja Osterman, dr. Nataša Potočnik

EAN: 1111111111111

Učbenik je v postopku potrjevanja.

Planiran izid: 25. april 2019