UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

d-ZGODOVINA 7

Digitalni učbenik za pouk zgodovine v 7. razredu OŠ

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi

EAN: 1111111111111

Učbenik Zgodovina 7 je bil 21. marca 2019 potrjen pri strokovnem svetu za splošno izobraževanje.

Št. sklepa: 613-1/2019/12

Že izšlo.