dZGODOVINA 8

Digitalni učbenik za zgodovino v 8. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Lorieta Pečoler, Petra Štampfl

EAN: 9789610156925

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/98

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Kaj odlikuje učbenik Zgodovina 8?

• Sodoben pristop k pouku zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.
• Delo z bogatim izborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj. • Uporaba časovnih trakov in zemljevidov za utrjevanje časovne in prostorske predstave.
• Reševanje raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter za raziskovalno delo.
• Uvajanje različnih bralnih učnih strategij.
• Dostop do interaktivnih nalog in izobraževalnih filmov na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.