UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

d-BERILO 6 - KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?

Digitalno berilo za pouk književnosti v 6. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Berta Golob, mag. Mojca Honzak, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, dr. Igor Saksida

EAN: 2222222222222

Začasna objava zaradi izrednega stanja. 

Berilo bo prosto dostopno do 25.junija 2020.