UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA NA USTNI MATURI 2021

Priročnik

Avtorja/-ici: mag. Marjana Hodak, Janja Perko

EAN: 9789610155805

Odličen priročnik za boljše znanje in oceno na maturi.

Priročnik Slovenščina na ustni maturi 2021 za uspešno pripravo na ustni del mature 2021:
• vsebuje teme, razpisane za književni in jezikovni del preverjanja znanja, in upošteva vse novosti, razpisane v Katalogu Državne predmetne komisije za slovenščino na maturi 2021;
• sistematično vodi ponovitev snovi za učinkovito usvojitev znanja s premišljenim konceptom: - napoved literarnointerpretativnih prvin in oznaka posameznega književnega obdobja, - obravnava in interpretacija izbranih besedil;
• za lažje obvladovanje velike količine snovi vsebuje stvarni kazali avtorjev izbranih besedil in kazalo literarnih pojmov.