UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iFIZIKA 1

Digitalni učbenik za pouk fizike v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorja/-ici: mag. Vitomir Babič, dr. Aleš Mohorič

EAN: 9789610148371

Učbenik Fizika 1 odlikujejo:
  •     sodoben didaktični pristop, ki dijake spodbuja k razumevanju fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju,
  •     pregledna zasnova vsebine, ki je razdeljena na splošna in posebna znanja ter izbirne vsebine,
  •     možnost izvedbe aktivnega pouka: poskusi, ki spremljajo razlago, temeljijo na enotnem šolskem inventarju  merilnikov za računalniško podprte meritve in jih profesorji lahko na enak način izvedemo v razredu,
  •     pester nabor izbirnih vprašanj, podobnih prvi poli mature, in številne naloge za utrjevanje snovi z rešitvami,
  •     bogato in nazorno slikovno gradivo, začinjeno z duhovitimi ilustracijami,
  •     priložen DVD, ki vsebuje posnetke poskusov z analizo, veliko dodatnih nalog in izbirnih vprašanj, bliskovite razlage, interaktivne naloge ter druge zanimivosti.