UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iFIZIKA 2

Digitalni učbenik za pouk fizike v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorja/-ici: mag. Vitomir Babič, dr. Aleš Mohorič

EAN: 9789610148852

Učbenik Fizika 2 odlikujejo:

- sodoben didaktični pristop, ki dijake spodbuja k razumevanju fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju;
- pregledna zasnova vsebine, ki je razdeljena na splošna in posebna znanja ter izbirne vsebine;
- možnost izvedbeaktivnega pouka;
- pester nabor izbirnih vprašanj, podobnih prvi poli mature, in številne naloge za utrjevanje snovi z rešitvami;
- bogato in nazorno slikovno gradivo, začinjeno z duhovitimi ilustracijami;
- DVD, ki vsebuje posnetke poskusov z dodatno analizo, veliko dodatnih nalog in izbirnih vprašanj, bliskovite razlage ter druge zanimivosti.