UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iSLOVENŠČINA 9, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Milena Čuden, Tatjana Košak, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610147688

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Slovenščina 9 v dveh delih upošteva posodobljeni učni načrt za slovenščino in sistematično razvija vse sporazumevalne zmožnosti. Prenovljena izdaja vključuje ugotovitve vsebinske evalvacije na podlagi nekajletne rabe samostojnega delovnega zvezka v razredu.

Samostojni delovni zvezek odlikujejo: 
- v razredu preizkušen razpored učnih vsebin, 
- zaokrožen koncept učenčevega spremljanja znanja, 
- premišljen izbor aktualnih in zanimivih besedil, 
- izčrpane in jasne definicije, 
- sklepne ponovitve po posameznih poglavjih Vaja dela mojstra.