FIZIKA 9 (s kodo za dostop do igradiv) - Dopolnjena izdaja 2021

Samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Andreja Jagodic, Matjaž Pintarič, Sašo Žigon

EAN: 9789610159841

Samostojni delovni zvezek Fizika 9 odlikujejo:
  • sodoben in izviren koncept, ki v središče učnega procesa postavlja eksperimentalno delo pri pouku in razumevanju fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju,
  • pregledna zasnova vsebine s temeljnimi gradniki učne poti:
  • strnjeno razlagalno gradivo,
  • poskusi za samostojno in aktivno delo učenca pri pouku,
  • računske in načrtovalne naloge z rešitvami za uporabo pridobljenega znanja,
  • strani za ponavljanje in utrjevanje znanja Kaj sem se naučil ter zbirke nalog z rešitvami,
  • dodatna Zbirka nalog na koncu gradiva za tiste, ki želijo še več vaj za utrjevanje in pripravo na preizkus znanja,
  • preglednica in obrazci.
  • nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,
  • spremljevalno interaktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.iucbenikimk.si in www.ucimse.com.