dZVEZEK NANDE ZNA Z MALIMI IN VELIKIMI PISANIMI ČRKAMI

Digitalni zvezek za pisanje za uporabo v razredu

EAN: 3831039896343

Učencem priporočamo nakup tiskanega zvezka (A4, 11 mm črtovje s pomožno sredinsko črto, 40 listni). Več<<

Zvezki za opismenjevanje, obogateni z didaktično vsebino, učencem pomagajo, da odlično razvijejo grafomotoriko in finomotoriko, zato je pisava lepša in bolj berljiva.

Privlačni motivi papagaja Nandeta bodo učence prijazno spodbujali k pridobivanju znanja in učenju pisanja črk ter zapisovanja števil.