UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

KEMIJA 8

Zbirka nalog in vaj z rešitvami za kemijo v 8. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: mag. Alenka Gabrič, Milica Slatinek Žigon

EAN: 9788611168906

Zbirka nalog in vaj je namenjena praktičnemu ponavljanju, utrjevanju in poglabljanju znanja iz kemije ter omogočata pripravo na preverjanja v šoli in na šolska tekmovanja. Na začetku učne enote je kratka ponovitev snovi, ki predstavlja tudi vsebino nalog. Sledijo naloge različnih vrst na dveh težavnostnih stopnjah. Vsako tematsko poglavje se zaključi z nalogami. Naloge so točkovane in vsebujejo tudi opisno oceno, tako da učenci lahko sami spremljajo svoj napredek in pridobljeno znanje.