GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE 3

Delovni zvezek za geografijo v 3. letniku gimnazij in srednjih tehničnih oz. strokovnih šol

Avtorja/-ici: Marijana Likar, dr. Sabina Popit

EAN: 9788611175126

Značilnosti učbenika in delovnega zvezka:

• kombinacija strokovnosti, uporabnosti, poljudnosti, jedrnatosti in življenjskosti;

• bogato slikovno, grafično in fotografsko gradivo ter sodobna likovna podoba;

• celovito prikazovanje pokrajin;

• teme in vprašanja, ki dijake vodijo v samostojno in kritično razmišljanje ter analize in primerjave.


Tematske karte najdete na povezavi: http://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik/505932#/naslovnica