UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLIKOVNO ČRKOVNA STAVNICA

Kartončki s slikami in črkami ter 250 slikovnih predlog za individualno opismenjevanje v 1. triadi

Avtorja/-ici: Danica Golli, Viljenka Jalovec

EAN: 9788611168845

Stavnica vsebuje kartončke s slikami in črkami ter 250 sli­kovnih predlog, ki omogočajo igrivo individualno opismenje­vanje.