GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE

Priprava na maturo, učbenik za 4 letnik gimn. in sred. teh. strok. izob.

Avtorji/-ice: Marko Arnuš, Martina Petek, dr. Sabina Popit

EAN: 9789610102625

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2010/62

Značilnosti učbenika in delovnega zvezka (geografija kot izbirni predmet na maturi): 

• kombinacija strokovnosti, uporabnosti, poljudnosti, jedrnatosti in življenjskosti;

• bogato slikovno, grafično in fotografsko gradivo ter sodobna likovna podoba;

• celovito prikazovanje slovenskih pokrajin, tudi s pomočjo zemljevidov;

• teme in vprašanja, ki dijake vodijo tudi v samostojno in kritično razmišljanje ter analize in primerjave.


Tematske karte najdete na povezavi: http://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik/505932#/naslovnica