UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

LIKOVNA VZGOJA 9

Učbenik za likovno vzgojo v 9. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: mag. Peter Ciuha, Marija Plazar

EAN: 9789610105343

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2008/140

Razumljivo, prikupno in sodobno narav­nano didaktično gradivo v učbenikih od 7. do 9. razreda ponuja:

• razlago likovnih pojmov prek umetni­ških stvaritev, ki spodbujajo in vodijo učenca v kreativno delo,

• vzpodbujanje ustvarjalnosti vsakega posameznika v risanju, slikanju, pro­storskem dojemanju in kiparjenju,

• smiselna in nazorna likovno-teoretska znanja.