UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

DOTIK OKOLJA 3, 1. DEL

Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: dr. Iztok Devetak, mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610106005

Prednosti prenovljenega delovnega zvezka za predmet spoznavanje okolja Dotik okolja 3:

  prenovljene vsebine s področja naravoslovja in družboslovja,

  nadgradnja snovi po zahtevnosti in obsegu,

  raznovrstne aktivnosti, ki učence navajajo na samostojno delo, predvidevanje in sklepanje,

  bogato fotografsko gradivo, ki učencem olajša razumevanje vsebin in spoznavanje narave,

  vsebine, ki temeljijo na izkustvenem učenju in omogočajo trajno pomnjenje naučenega,

  nabor delavnic in enostavnih poizkusov, ki učencem omogočajo aktivno vlogo v učnem procesu,

  priloženi opazovalni listi in nalepke za aktivno in igrivo učenje.