UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

FIZIKA

Zbirka nalog za gimnazije in srednje šole

Avtor/-ica: Douglas G. Giancoli

EAN: 9789610107361

Naloge v zbirki za srednješolce so povzete po Giancolijevem učbeniku fizike, ki velja za enega najbolj cenjenih in najbolj poznanih učbenikov fizike v mednarodnem merilu.

Naloge iz Giancolijeve knjige nazorno pokažejo, da fizika ni le suhoparna teorija, ampak je uporabna v številnih vsakdanjih situacijah. Reševanje problemov nudi učencu veliko priložnosti za poglobljeno razumevanje fizikalnih konceptov in razvoj logičnega razmišljanja.

 

Naloge učencem pomagajo pridobiti, poglobiti in razširiti v šoli pridobljeno znanje, učiteljem pa lahko pomagajo pri dodatni zaposlitvi učencev ali pri sestavljanju nalog za ponavljanje znanja. 

OGLEJ SI TUDI