UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

PRIROČNIK ZA UČITELJE ZA 1. RAZRED

Slovenščina, matematika, glasba, spoznavanje okolja

Avtorji/-ice: Jožica Ciber Gruden, Simona Gomboc, mag. Irena Hergan, mag. Tilka Jamnik, dr. Vida Manfreda Kolar, dr. Albinca Pesek, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610109266

Uspešno delo z učbeniki in delov­nimi zvezki za posamezni razred dodatno spodbujamo in nadgra­jujemo s priročnikom za učitelje, ki je zasnovan po novem izvirnem konceptu in zajema vsa predmet-na področja – SLOVENŠČINO, MATEMATIKO, SPOZNAVANJE OKOLJA, GLASBO. Vsebinska zasnova priročnika temelji na zbirki dejavnosti, ki jih lahko učitelji izvajajo v razredu in tako popestrijo in nadgrajujejo učni proces. Priročnik sistematično vodi učitelja skozi vse tematske enote v učnih gradivih MKZ za prvi razred.