UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

PRVA MATEMATIKA

Učbenik za matematiko v 1. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610105787

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2012/95

Učenje z učbenikom Prva matematika učencem zagotavlja izziv in občutek uspeha. To pomeni, da vsak učenec pridobi čim več, od njega zahtevamo toliko, da ne bo njegova pogosta izkušnja pri matematiki neuspeh. Učencem pomagamo, da si ob uspešnem reševanju matematičnih problemov pridobijo samozavest ter izgubijo strah. Matematika na ta način postane učencem prijetna izkušnja. Učenci pri pouku matematike razvijajo delovne navade in se zavedajo, da rešitev matematičnih nalog in matematično znanje ni stvar posebnega daru, temveč plod predhodnega znanja, refleksije, dela in motiviranosti.

Za učitelje in učence ima učbenik interaktivno nadgradnjo, ki omogoča učenčevo aktivnost ob učiteljevi razlagi in dodatno motivacijo za usvajanje matematičnega znanja.