UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

GEOGRAFIJA 6

Učbenik za geografijo v 6. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Eneja Baloh, Branko Lenart

EAN: 9789610116998

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2011/107

Prednosti učbeniškega kompleta so:

• jedrnata, a hkrati bogata besedila, primerna starostni razvojni stopnji učenca;

• pregledni in nazorni zemljevidi ter odlične fotografije in ilustracije, ki ponazarjajo učno snov;

• navezava na uporabo zemljevidov v novem Atlasu sveta za osnovne in srednje šole;

• domišljen in izviren koncept, preglednost in sistematičnost;

• v pripravi so tudi e-učna gradiva, za kvalitetno dodatno izobraževanje, in priročno gradivo za učitelje.