UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

GLASBA 8 (s kodo za dostop do igradiv)

Samostojni delovni zvezek za glasbo v 8. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mira Prel, Jelka Veit, mag. Ivan Vrbančič

EAN: 9789610121435

Samostojni delovni zvezek in učbenik z zgoščenkami za pouk glasbe v 8. razredu vzpodbuja in vodi učenca:

  • k usvajanju glasbenih oblik in drugih znanj skozi glasbeno zgodovino,
  • v reševanje raznovrstnih nalog in utrjevanje pridobljenega znanja,
  • v analitično poslušanje in vrednotenje glasbe.