UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 5

Učbenik za slovenski jezik v 5. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Sonja Osterman, Tomaž Petek

EAN: 9789610125303

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/69

Učbenik Slovenščina 5 sledi spremembam novega učnega načrta , ki stopi v veljavo v šolskem letu 2019/20. Potrjen je pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. 


Domišljen in izviren koncept:

· sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja;

· tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju;

· razdelki pravopisni/pravorečni opomnik, jezikovni kotiček, samostojno delo, sodelovalno učenje so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev;

· naloge za utrjevanje znanja so diferencirane;

· spodbuja tvorjenje besedil in pisanje v zvezek.

PODPORA ZA UČITELJE

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Učni listi

Več...

Videoposnetki

Več...

Zvočni posnetki

Več...