UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 1 - Z BESEDO DO BESEDE

Učbenik za slovenščino - jezik v 1. l. gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610135654

Učbeniški komplet Z besedo do besede je prenovljen!

 • Sestavljajo ga: učbenik, zbirka nalog v enem delu, i-učbenik in priročnik za učitelje na izobraževalnem portalu www.ucimte.com.
 • Vsebinska prenova sledi najnovejšim smernicam jezikovne didaktike.
 • Nadgradnja s sodobnim i-učbenikom: učenje jezika je sodobno in po meri današnjih dijakov.

Kaj dijakom omogoča I-UČBENIK, sodobna nadgradnja tiskanega učbenika?

 • Sodobna tehnologija, ki je dijakom blizu: s pomočjo računalnikov, tablic in pametnih telefonov krmarijo po besedilu učbenika in označujejo pomembne vsebine.
 • Lažje pomnjenje definicij: poglobljene in razčlenjene ponazoritve v obliki miselnih vzorcev in preglednic.
 • Reševanje nalog:
  • Rešujejo t. i. »dril naloge« in utrjujejo jezikovne, slovnične in pravopisne pojme.
  • Dodatno preverjanje znanja na koncu vsakega tematskega sklopa ob celostni razčlembi neumetnostnega besedila.
 • Povezovanje z drugimi = prihranek časa: rešujejo projektne in problemske naloge (v šoli ali doma) in jih preprosto delijo
  s profesorjem.
 • Hitro krpanje »lukenj«: kadar koli lahko dostopajo do razlag in ponovitev jezikovnih, slovničnih in pravopisnih pojmov, da zapolnijo »luknje« v znanju.
 • Video- in avdioposnetki ter druge spletne povezave, uporabne pri učenju, (npr. SSKJ ipd).

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Letne priprave

Več...

Priročniki

Več...

Rešitve nalog

Več...

Sklepi o potrditvi

Več...

Videoposnetki

Več...

Zvočni posnetki

Več...