UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 1, S SLIKANICO NA RAMI (s kodo za dostop do igradiv)

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 1. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Simona Gomboc, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610143413

PRENOVA 2016

Učna gradiva za slovenščino v 1. triletju OŠ največjo pozornost namenjajo otrokovemu vstopu v svet branja in pisanja z upoštevanjem njegovega predznanja. Premišljen koncept učnih gradiv omogoča diferenciacijo in individualizacijo pouka, saj imajo otroci z izbranimi nalogami možnost tudi individualnega napredovanja.

Delovni zvezek Slovenščina 1 vsebuje naloge za razvijanje jezikovnih zmožnosti:
- naloge za orientacijo;
- vaje za razumevanje besedil ob poslušanju in gledanju;
- predlogi za govorno nastopanje.

Delovnemu zvezku je priložena aktivacijska koda za dostop do interaktivnih nalog za slovenščino na www.ucimse.com.

Vsebina interaktivnega delovnega zvezka je enaka tiskani različici in je namenjena prikazu na pametni tabli ali na navadni beli tabli s pomočjo projektorja. Interaktivni delovni zvezek je obogaten z dodatnimi gradivi in funkcionalnostmi. Vanj lahko vpisujemo besedilo in rešujemo naloge ter preverimo in prikažemo rešitve. S klikom na ikone neposredno dostopamo do različnih dodatnih vsebin: video in zvočnih posnetkov, interaktivnih nalog na portalu za učence učimse.com.