UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

DRUŽBA 4

Samostojni delovni zvezek za družbo v 4. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Lea Kozel, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610143581

Samostojni delovni zvezek Družba 4 odlikujejo:
  • domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu;
  • preplet snovi in nalog – učbenik in delovni zvezek kot celovito učno gradivo;
  • rubrike Drobci za radovedne, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem;
  • jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev;
  • odlične ilustracije in fotografije;
  • spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.com in www.ucimse.com.