UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

GLASBENA UMETNOST 6

Učbenik za glasbeno umetnost v 6. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mira Prel, Jelka Veit, mag. Ivan Vrbančič

EAN: 9789610144717

Sklep o potrditvi učbenika
613-2/2017/42

Učbeniški komplet za glasbeno umetnost v 6. razredu sestavljajo potrjeni učbenik, samostojni delovni zvezek in zgoščenka.

• Učbenik odlikujejo sodobni didaktični pristopi poučevanja in učenja ter bogato slikovno gradivo aktualnih glasbenih poustvarjalcev pri nas in v tujini.
• Nazorna predstavitev snovi v treh tematskih sklopih povezuje glasbene vsebine in spodbuja analitično glasbeno udejstvovanje.
• Raznolika pesmarica vsebuje bogat izbor pesmi, odlomke in operet, muzikalov in filmov.