UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SPOZNAVANJE OKOLJA 3

Učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Saša Biderman, mag. Irena Hergan, Jerneja Pavlin

EAN: 9789610147169

Sklep o potrditvi učbenika
613-2/2017/51

Kaj odlikuje učbenik Spoznavanje okolja 3?

- Sodoben pristop k pouku, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.
- Motiviranje učencev za usvajanje novih vsebin s priklicem predznanja in izkušenj.
- Usvajanje novih vsebin z realno situacijo na nazorni fotografiji in z vprašanji za voden pogovor.
- Izvajanje enostavnih dejavnosti za izkustveno učenje in posplošitev rezultatov dejavnosti.
- Sprotno preverjanje znanja z nalogami in dejavnostmi.