UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 3, Z BESEDO DO BESEDE

Učbenik za slovenščino - jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. David Puc, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610149361

Sklep o potrditvi učbenika
613-3/2017/95

Prenovljeni učbeniški komplet Slovenščina 3, Z besedo do besede sestavlja učbenik, zbirka nalog in interaktivna nadgradnja učbenika.

Učbenik je razdeljen na sedem tematskih sklopov, ki temeljijo na aktualnih posodobljenih izhodiščih neumetnostnih besedilih.

  • Število nalog in vprašanj v posameznem sklopu je manjše, dodatne naloge in vsebine so na voljo v i-učbeniku in na portalu www.ucimte.com.
  • Opredelitve jezikovnih, slovničnih in pravopisnih pojmov so posodobljene v skladu z jezikovno didaktiko učnega načrta.
  • Slovnične in pravopisne opredelitve so nazorno povzete v obliki grafičnih prikazov, kar dijakom omogoča lažjo usvojitev jezikovnega sistema.

Odlikuje ga konceptualna zasnova priznane strokovnjakinje za jezikovno didaktiko dr. Jerce Vogel.