UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 4

Učbenik za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Sonja Osterman, dr. Nataša Potočnik, Tanja Komadina

EAN: 9789610153481

Sklep o potrditvi učbenika
18.4.2019

Prenovljen učbenik Slovenščina 4 sledi spremembam novega učnega načrta, ki stopi v veljavo v šolskem letu 2019/20.

Izdajo Slovenščina 4 odlikujejo:
- procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja;
- razdelka PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK in JEZIKOVNI KOTIČEK za sistematično usvajanje izobraževalnih ciljev;
- razdelek ČESA SEM SE NAUČIL/-A na koncu vsakega tematskega sklopa za »samoevalvacijo« naučenega;
- diferencirane naloge, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem besedilu;
- številne poustvarjalne tvorbne naloge, ki učence spodbujajo k argumentiranju problematike, ki jih odpirajo zanimiva aktualna besedila.

Vse naštete odlike Slovenščine 4 pri učencih sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami, primernimi za četrtošolce.